Herb Gminy Rokiciny

Nasze święto nie miałoby tak uroczystej oprawy, gdyby nie pomoc sponsorów, którym bardzo serdecznie dziękujemy. W tym roku wsparcie otrzymaliśmy od następujących firm:

  • PBS w Tomaszowie Maz. oddział w Będkowie,
  • Firma ,,AGRO’’ Kocięba- Bogdan Kocięba,
  • Zakład Mięsny „Lipińscy” Anna Lipińska z Wilkucic,
  • Zakład Mięsny ,,Piekarscy’’ z Wilkucic,
  • „STASIAK” Zakład Przetwórstwa Mięsnego – Zbigniew STASIAK z Maksymilianowa,
  • Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw ,,Motyl’’,
  • Gminne Koło Pszczelarzy w Rokicinach.

Szczególne serdeczne podziękowania składamy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi za bezzwrotną pomoc finansową w wysokości 10 tyś. zł z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminno-Parafialnych.

Herb Gminy Rokiciny

Wyniki drugiego naboru wniosków o przyznanie dotacji przez Gminę Rokiciny w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wójt Gminy Rokiciny ogłasza wyniki drugiego naboru wniosków o przyznanie dotacji przez Gminę Rokiciny w ramach dofinansowania z rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Dotację otrzymała Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie na zadanie pn. „Remont elewacji północnej i wykonanie ekspertyz wewnątrz kościoła”.

Czytaj więcej Wyniki drugiego naboru wniosków o przyznanie dotacji przez Gminę Rokiciny w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Herb Gminy Rokiciny

Gmina Rokiciny ogłasza drugi nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wniosek może złożyć właściciel zabytku położonego na terenie Gminy Rokiciny.

Wniosek o udzielenie dofinansowania można składać w trzech kategoriach wartości dofinansowania:
•    do 150 000,00 zł,
•    do 500 000,00 zł,
•    do 3 500 000,00 zł.

Czytaj więcej Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą  LVIII/654/23 z dnia 27 czerwca 2023 r. udzielił Gminie Rokiciny pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus”.

Sołectwo Rokiciny-Kolonia otrzyma dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej, zgodnie z umową z Województwem Łódzkim z dnia 21 lipca 2023 zrealizowany zostanie projekt pn. „Przystanek kulinarno-rekreacyjny”. Głównym celem projektu jest budowa murowanego grilla z wędzarnią, żeliwną płytą do gotowania wraz z zadaszonym miejscem do degustacji pod altaną. Inwestycja zostanie zrealizowana na działce za budynkiem Gminnego Ośrodka kultury w Rokicinach – Kolonii przy ulicy Sienkiewicza 1.

Zaplanowany projekt będzie realizowany do końca grudnia 2023r.