Każdy właściciel domu lub zarządca budynku od 1 lipca 2021 r. musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, zawierającej informację o tym, czym ogrzewane są budynki.

Dotyczy to źródeł ciepła nieprzekraczających jednego megawata.

Termin składania deklaracji dla już istniejących budynków to 12 miesięcy, w przypadku nowych budynków oddanych do użytku po 1 lipca 2021 roku, w którym uruchomione zostało źródło ciepła/spalania paliw, termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni.

Czytaj więcej Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do CEEB

Informujemy, że od 08 czerwca 2022 r. w miejscowości Rokiciny-Kolonia będą wymieniane wodomierze przez firmę Metering. Wymiana dotyczy nieruchomości, w których w pierwszym etapie nie zostały wymienione liczniki na wodomierze do zdalnego odczytu. Wymiana potrwa ok. trzy tygodnie. Osoby, które chcą umówić się indywidualnie na konkretną porę prosimy o kontakt z Urzędem Gminy pod nr tel. 44 719 59 59 w godzinach pracy urzędu.

Od 25 maja do 25 czerwca 2022 roku można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Wnioski można składać bezpośrednio do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub skorzystać z platformy ePUAP.

Czytaj więcej Materiał siewny – rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy

Do 27 czerwca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. Pierwotny termin składania dokumentów wyznaczony na 27 maja został wydłużony.

Zainteresowani pomocą mogą składać wnioski jednocześnie w obu obszarach. Dokumenty przyjmują biura powiatowe i odziały regionalne Agencji do 27 czerwca 2022 r. Dokumenty można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Czytaj więcej Przedłużony termin na modernizację gospodarstw rolnych

Herb Gminy Rokiciny

Szanowni Państwo,

w województwie łódzkim trwają prace dotyczące zastosowania podejścia terytorialnego w realizacji polityki spójności z wykorzystaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Zarząd Województwa Łódzkiego zobowiązał się do objęcia instrumentem Zintegrowane Inwestycje Terytorialne między innymi Miejski Obszar Funkcjonalny Tomaszów Mazowiecki – Opoczno jako ten, na terenie którego rozwój terytorialny winien być prowadzony za pomocą mechanizmu ZIT, w oparciu o przygotowaną Strategie ZIT.

Czytaj więcej Strategia ZIT MOF Tomaszów Mazowiecki -Opoczno na lata 2021-2027

W ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi Gmina Rokiciny otrzymała bardzo wysoką ocenę złożonego wniosku, a co za tym idzie otrzymamy pieniądze unijne na kolejną inwestycję w odnawialne źródła energii. Tym razem jest to przedsięwzięcie, które będzie polegało na montażu paneli fotowoltaicznych i wymianę pieców CO u mieszkańców naszej Gminy, którzy zgłosili się do tego projektu jeszcze w 2019 r. i z którymi zostały zawarte umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Będzie to 66 nowych instalacji na terenie Naszej Gminy, co niewątpliwie wpłynie na poprawę jakości powietrza w Gminie Rokiciny jak również pozwoli mieszkańcom na oszczędzenie kosztów ogrzania i oświetlenia budynków.