Herb Gminy Rokiciny

Gmina Rokiciny informuje, że od dnia 07.12.2022 będzie dostępny ekogroszek dla mieszkańców. Z kolei węgiel – orzech będzie dostępny od 14.12.2022 r. Osoby, które złożyły wniosek o zakup preferencyjny paliw stałych i otrzymały informacje o jego pozytywnej weryfikacji proszone są o wpłatę środków za pierwszą, zamówioną transzę. Prosimy o niedokonywanie wpłat za drugą transzę.

Wpłaty za pierwszą transzę prosimy dokonywać na następujący numer rachunku:

02 8985 0004 0090 0905 2777 0304

Prosimy o niedokonywanie wpłat na inne rachunki.

Kwota wpłaty stanowi iloczyn zadeklarowanej ilości opału w pierwszej transzy i kwoty 2000,00 zł.

Przykład: 1,5 t x 2000,00 zł = 3000,00 zł

W tytule wpłaty należy wpisać: Zakup węgla, imię i nazwisko osoby, na którą złożono wniosek o zakup preferencyjny, numer złożonego wniosku.

Druki wpłat z numerem konta dostępne są w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Rokicinach,
w Urzędzie Pocztowym w Rokicinach oraz w Urzędzie Gminy w Rokicinach.

Po dokonaniu wpłaty należy odczekać na zaksięgowanie środków i przekazanie informacji do składu węglowego. Następnie należy skontaktować się ze składem węglowym, właściwym dla rodzaju wnioskowanego sortymentu.

Skład Węgla AGRO-KOCIĘBA Rokiciny-Kolonia, ul. Łódzka 1 obsługuje osoby wnioskujące o zakup groszku/ekogroszku:

Tel. 44 719 51 27

Skład Węglowy Żwirownia Stasiolas – Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 68 obsługuje osoby wnioskujące o zakup węgla (kostka/orzech):

Tel. 609 444 540

Pytania dotyczące zakupu preferencyjnego paliw stałych można zgłaszać w Urzędzie Gminy
w Rokicinach (wejście C, pok. 27) lub pod numerem telefonu 44 719 59 49.

Czytaj więcej WAŻNA INFORMACJA DLA KUPUJĄCYCH WĘGIEL PO PREFERENCYJNYCH CENACH

Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach:

Rokiciny-Kolonia

ul. Cicha; ul. Modrzewiowa; ul. Wspólna; ul. Zachodnia; ul. Zawadzkiego

  1.  2022-11-30 w godz. 08:00 – 15:00
  2.  2022-12-01 w godz. 08:00 – 15:00