W dniu 11.04.2024 r. Gmina Rokiciny zawarła umowę dotyczącą udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024 pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji. W ramach naboru pn. ,,Renowacja zbiorników wodnych” Gmina Rokiciny otrzyma dofinansowanie w kwocie 139 643,00 zł.

Czytaj więcej Renowacja zbiorników wodnych