– Radosław Brysik

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber wraz z Zarządem ponownie zaprasza na cykl spotkań „Porozmawiajmy w Łódzkiem”. Wraz z grupą ekspertów odwiedza powiaty województwa łódzkiego z informacją o ofercie dla samorządów, mieszkańców i organizacji pozarządowych.
W tym roku spotkania dotyczyć będą trzech kluczowych tematów: nowości w ofercie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2027 oraz możliwych sposobów pomocy obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli schronienie przed wojną na terenie naszego województwa.

Czytaj więcej Porozmawiajmy w Łódzkiem

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi została podpisana umowa na dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 116319E Michałów-Kolonia Łaznów – II Etap” o długości 0,465 km. Ogólna wartość prac II etapu wyniosła 476 238,25 zł, a kwota dofinansowania z środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych to 134 030,00 zł.

Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber, Prezes Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – Janusz Malinowski, Starosta Tomaszowski – Mariusza Węgrzynowski, Wójt Gminy Inowłódz – Bogdan Kącki zapraszają na Piknik Rodzinny w Spale z okazji inauguracji przewozów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, który odbędzie się w dniu 25 czerwca 2022 r. na przystani nad Pilicą.

Czytaj więcej Piknik Rodzinny w Spale

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt, mający na celu zwiększenie aktywności zawodowej u osób z woj. łódzkiego poprzez poprawę zdolności adaptacyjnych do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań typu outplacement. Projekt skierowany jest do osób, które z przyczyn niedotyczących pracownika utraciły pracę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem, poprzez umożliwienie im założenia własnej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej Projekt ŁARR S.A.

Back to top