– Radosław Brysik

Herb Gminy Rokiciny

Informujemy, iż w Urzędzie Gminy – pokój nr 4, działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu Priorytowego „Czyste Powietrze”.
W utworzonym punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenia wniosku dla mieszkańców naszej Gminy oraz pomoc przy jego późniejszym rozliczeniu.  Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny jest w poniedziałki i czwartki.

Ze względu na duże zainteresowanie programem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 44 719 50 10 wew.75 bądź mailowo: ug@rokiciny.net.

Poniżej przedstawiamy informację jak wygląda realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wg danych liczbowych stan od początku trwania programu do dnia 31.03.2024 roku.

W dniu 11.04.2024 r. Gmina Rokiciny zawarła umowę dotyczącą udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024 pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji. W ramach naboru pn. ,,Renowacja zbiorników wodnych” Gmina Rokiciny otrzyma dofinansowanie w kwocie 139 643,00 zł.

Czytaj więcej Renowacja zbiorników wodnych

Back to top