– Radosław Brysik

Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach:

  • Nowe Chrusty: 2022-06-27 08:00 – 15:00 i 2022-06-28 08:00 – 15:00
  • Łaznowska Wola ul. Południowa: 2022-06-29 08:00 – 15:00 i 2022-06-30 08:00 – 15:00      

 

Instytut Spraw Obywatelskich prowadzi rekrutację do projektu „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu oferowane jest finansowe i szkoleniowe wsparcie:

  • bezzwrotna jednorazowa dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 23 050 zł
  • wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy: 2 600 zł/miesiąc na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności m.in. ZUS (łącznie 15 600 zł)

Czytaj więcej OSTATNIA SZANSA NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY

Herb Gminy Rokiciny

Prace związane z „Przebudową drogi gminnej nr 116319E Michałów-Kolonia Łaznów – II Etap” o długości 0,465 km, których wykonawcą była  firma Instyle z Nowego Bedonia dobiegły końca. Trwa odbiór robót. Ogólna wartość prac II etapu wyniosła 476 238,25 zł. Na realizację powyższej inwestycji Gminie przyznano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 134 030,00 zł.

Zapraszamy na III. edycję konkursu Mistrz Ortografii!

Uczestnicy sprawdzą swoją wiedzę poprzez rozwiązywanie dyktand online na platformie Dyktanda.pl.

https://dyktanda.pl/lista-konkursow

Rywalizacja w tej edycji będzie wyglądała następująco:

  • konkurs potrwa 5 dni, od poniedziałku 13 czerwca do piątku 17 czerwca;
  • każdego dnia będą pojawiały się dwa dyktanda konkursowe;
  • oceniana będzie poprawność odpowiedzi oraz czas rozwiązywania;
  • punkty z każdego dyktanda będą sumowane w rankingu, który wskaże zwycięzców;
  • do wygrania są pakiety korepetycji w serwisie z korepetycjami online i nauką języków Tutors.live (https://tutors.live/pl).

Czytaj więcej Mistrz Ortografii

Celem konkursu jest wyłonienia Sołtysa na Plus Województwa Łódzkiego.

Kandydata do tytułu „Sołtys na Plus Województwa Łódzkiego” mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne a także organizacje pozarządowe: OSP, KGW itp., stowarzyszenia sołtysów wszystkich szczebli oraz organy władzy samorządowej: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie itd.

Organizator nagrodzi nagrodami rzeczowymi do 21 najlepszych sołtysów

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 lipca 2022 r. Więcej informacji na stronie https://elodzkie.pl/ankiety/konkurs-soltys-na-plus-wojewodztwa-lodzkiego-2022

Każdy właściciel domu lub zarządca budynku od 1 lipca 2021 r. musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, zawierającej informację o tym, czym ogrzewane są budynki.

Dotyczy to źródeł ciepła nieprzekraczających jednego megawata.

Termin składania deklaracji dla już istniejących budynków to 12 miesięcy, w przypadku nowych budynków oddanych do użytku po 1 lipca 2021 roku, w którym uruchomione zostało źródło ciepła/spalania paliw, termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni.

Czytaj więcej Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do CEEB

Back to top