Jerzy Rebzda

Wójt Gminy – mgr inż. Jerzy Re bzda
tel. 44 719 59 20

Bożena Bykowska

Sekretarz Gminy – mgr Bożena Bykowska
tel. 44 719 59 41

Skarbnik Gminy – mgr Marzanna Jagiełło
tel. 44 719 59 42