Od 3 stycznia 2022 r. każdy, kto ma działkę budowlaną, może wybudować na niej ‒ w uproszczonej procedurze ‒ dom do 70 m kw. zabudowy do celów mieszkaniowych lub rekreacyjnych. 

Dom bez formalności, czyli jaki

Dom mieszkalny do 70 m kw. zabudowy to:

  • jednorodzinny budynek mieszkalny, wolnostojący;
  • dom, który ma nie więcej niż dwie kondygnacje;
  • dom, który w całości mieści się na działce lub działkach, na których został zaprojektowany;
  • dom zbudowany na własne cele mieszkaniowe.

Czytaj więcej Dom bez formalności

Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach:

2022-05-19 08:00 – 15:00
Pogorzałe Ługi

2022-05-20 08:00 – 15:00
Rokiciny-Kolonia ul. Zachodnia

O 150 tys. zł na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania będzie się można starać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 31 marca do 29 maja 2022 r. Pomoc finansowa pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej 150 tys. zł premii dla młodych rolników: 31 marca rozpoczyna się kolejny nabór wniosków

W imieniu Poczty Polskiej S.A. przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadania oddawczej skrzynki pocztowej (skrzynki na listy) oraz posiadania na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.  Nieprzestrzeganie powyższego obowiązku stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny.

Powyższe obowiązki reguluje art. 40 ustawy z dn. 23.11.2012 Prawo Pocztowe (Dz.U.2017.0.1481) oraz art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2017.0.2101).

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza wszystkich do włączania się do akcji #mojaflaga. Już 2 maja, z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku czy upodobań może przyłączyć się do wyjątkowej akcji społecznej i wywiesić flagę. Później wystarczy opublikować zdjęcie w mediach społecznościowych z hasztagiem #mojaflaga.

Czytaj więcej DZIEŃ FLAGI RP 2022 – WYWIEŚ FLAGĘ!