Przerwa w dostawie prądu

Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach:

2021-09-21 08:00 – 17:00

  • Kolonia Łaznów 75-78
  • Cisów36-37
  • Michałów

 

Informacja podatki

Od 20 lutego 2021 roku nastąpiła zmiana w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia nie zapłacisz podatku lub opłaty za gospodarowanie odpadami poniesiesz większe koszty:

  • opłatę manipulacyjną w wysokości 100,00 ZŁOTYCH (oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego)
  • wydatki egzekucyjne
  • opłatę egzekucyjną od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków pieniężnych Urzędowi (w wysokości 5% lub 10%)
  • opłatę za czynności egzekucyjne

Zgodnie z art. 168d § 3 pktl lit. a, na zobowiązanego, który nie zawiadomił organu egzekucyjnego o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, może być nałożona kara pieniężna do wysokości 3 800 zł.

Akcja edukacyjna „Hazard? Nie, dziękuję” wystartowała w 2018 r. Początkowo była skierowana do młodzieży, studentów, rodziców i nauczycieli. Działania edukacyjne były realizowane przez wszystkie izby administracji skarbowych we współpracy z kuratoriami wojewódzkimi.

Aktualna, trzecia edycja akcji, realizowana jest pod hasłem „Hazard? Nie daj się wciągnąć!” Tegoroczna akacja jest skierowana do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i wszystkich szkół średnich.

Czytaj więcej Hazard-nie daj się wciągnąć

Herb Gminy Rokiciny

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz.1990, ze zm.) Wójt Gminy Rokiciny podaje do publicznej wiadomości wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Rokiciny, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Czytaj więcej Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Rokiciny, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zapraszamy dzieci i młodzież do zabawy i udziału w konkursie „Krzyżówka dobrej  energii”. Konkurs polega na stworzeniu krzyżówki której hasła i rozwiązanie dotyczą odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i konieczności ochrony czystości powietrza przed zanieczyszczeniami.

Czytaj więcej Konkurs dla dzieci i młodzieży “Krzyżówka dobrej energii”

Plakat

Badaj się i bądź zdrów! Badania w ramach programu pilotażowego Profilaktyka 40 PLUS!

Od  1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia może skorzystać z jednorazowego dostępu do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych w ramach programu pilotażowego Profilaktyka 40 PLUS.

Warto pamiętać, że wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Czytaj więcej Program 40 PLUS