GMINA ROKICINY

  • powierzchnia:  90,6 km2
  • liczba ludności: 6050  (stan na 31.12.2019r.)
  • budżet gminy (stan na 31.12.2019r.)~ dochody: 32 165 000, 00 zł,~ wydatki:  31 851 000, 00 zł

Gmina Rokiciny to atrakcyjne miejsce łączące tradycje i kulturę wsi z wymaganiami jakie stawia współczesność.

Rokiciny to przyjazna, otwarta i dynamicznie rozwijająca się gmina w woj. łódzkim znajdująca się na granicy łączącej powiat tomaszowski z łódzkim-wschodnim. Położona jest w doskonałym miejscu komunikacyjnym na szlaku kolejowym Częstochowa – Koluszki. W jej centrum krzyżują się także dwie drogi wojewódzkie nr 713 relacji Łódź – Opoczno oraz nr 716 relacji Piotrków-Trybunalski – Koluszki. Od północy graniczy z gminą Koluszki, od wschodu z gminą Ujazd, od południa z gminą Będków, a od zachodu z gminą Brójce.

Gmina Rokiciny jest jedną z dziesięciu gmin wiejskich powiatu tomaszowskiego i ma charakter typowo rolniczy. Na obszarze gminy występują dobrej jakości gleby III i IV klasy bonitacyjnej, co sprzyja prowadzeniu działalności rolniczej.  Ponad 80% jej powierzchni zajmują grunty rolne, z czego ok 70% to użytki orne. W gminie znajduje się ponad 1400 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 6874,33 ha, średnia  wielkość gospodarstwa wynosi 4,67 ha. Główne kierunki gospodarki rolnej to uprawa zbóż, pszenżyta, ziemniaków i roślin pastewnych oraz hodowla bydła mlecznego i trzody chlewnej.

Bliskie położenie aglomeracji łódzkiej oraz ośrodków przemysłowych takich jak Tomaszów Mazowiecki 24 km i Piotrków Trybunalski 31 km sprawia, że jest to także obszar atrakcyjny dla inwestorów oraz osób szukających miejsca na stałe osiedlenie się.  Świadczy o tym wzrost liczby mieszkańców na przestrzeni ostatnich lat. Gmina Rokiciny zajmuje 4 miejsce w powiecie pod względem liczby ludności, która obecnie wynosi ok. 6070.
Gmina składa się z 22 sołectw i są to: Rokiciny-Kolonia, Łaznów, Popielawy, Łaznowska Wola I, Łaznowska Wola II,  Nowe Chrusty, Stare Chrusty, Pogorzałe Ługi, Mikołajów, Stefanów, Albertów, Wilkucice Duże, Wilkucice Małe, Eminów, Maksymilianów, Janówek, Janków, Łaznówek, Rokiciny, Kolonia Łaznów, Michałów i Cisów.

Gmina Rokiciny geologicznie leży w obszarze krainy geograficznej Wzniesień Łódzkich, które stanowią część Niziny Mazowieckiej należącej do makroregionu Wzniesień Południowomazowieckich. Nizina Mazowiecka należy z kolei do pasa Nizin Środkowopolskich rozciągających się równoleżnikowo z zachodu na wschód Polski. Na krajobraz gminy składają się w przeważającej części lekko pofalowane równiny o niewielkim zróżnicowaniu hipsometrycznym wahającym się od ok. 180 do 220 m. n. p. m.  Malownicze krajobrazy, piękne lasy z perełką jaką jest rezerwat jodłowy „Łaznów” oraz urokliwe przydrożne kapliczki zachęcają wszystkich szukających spokoju i ciszy do spędzania tu wolnego czasu na długich spacerach czy przejażdżkach konnych.

Amatorzy kultury natomiast znajdą tu ślady lat minionych w postaci zabytkowego Zajazdu Poczty Konnej z 1848 r., gdzie obecnie mieści się gminny ośrodek kultury dworca kolei warszawsko – wiedeńskiej z II połowy XIX w., czy drewnianego kościółka p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie, wzniesionego w latach 1755-1756.

Piękne okolice gminy są również inspiracją dla wywodzącego się  z tych stron  wybitnego reżysera filmowego Jana Jakuba Kolskiego, który w swoich filmach nawiązuje do tradycji, kultury i gminnych plenerów, a w szczególności swojej rodzinnej wsi Popielawy m.in. w takich filmach jak: „Historia kina w Popielawach”, „Pogrzeb kartofla”, „Zabić bobra”.

Prospołeczna polityka władz gminy inwestujących w rozbudowę infrastruktury technicznej i społecznej poprzez budowę dróg, wymianę starych sieci wodociągowych, rozbudowę oczyszczalni ścieków, a także przewidziane w prognozie na kolejne lata plany budowy żłobka i poprawę bezpieczeństwa poprzez budowę chodników stwarza coraz lepsze warunki zamieszkania i podnosi jakość życia mieszkańców. To  miejsce atrakcyjne  zachęcające również do osiedlania się na tych terenach wszystkich szukających wytchnienia przed zgiełkiem miasta.

Ośrodki Zdrowia:

  • NZOZ “Medyk”  w Rokicinach-Kolonii
  • NZOZ “Promed” w Rokicinach-Kolonii
  • NZOZ “ VivaDent” w Rokicinach-Kolonii
  • NZOZ “ VivaDent” w Łaznowskiej Woli

Ciekawa oferta imprez sportowo-rekreacyjnych oraz otwartość władz pozwala na aktywne spędzanie wolnego czasu oraz daje możliwość rozwoju osobistego w różnych formach aktywności. Organizowane są masowe biegi, marsze nordic walking, rajdy rowerowe, turnieje piłkarskie, zawody pożarnicze oraz rodzinne i szkolne zawody sprawnościowe. Wszelkim aktywnościom sportowym sprzyja również bogata baza sportowa.

W gminie Rokiciny działają dwa piłkarskie kluby sportowe MUKS „JUNIOR” ROKICINY oraz LZS „TĘCZA” JANKÓW oraz dwa stowarzyszenia dla seniorówoddział Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Kalina”.