SKŁAD RADY GMINY  ROKICINY:

 • Okręg 1                            Agata Woźniak
 • Okręg 2                            Janusz Granosik
 • Okręg 3                            Agnieszka Włodarczyk
 • Okręg 4                            Dawid Jeżyna
 • Okręg 5                            Grzegorz Wachowiec
 • Okręg 6                            Piotr Rżanek
 • Okręg 7                            Dariusz Sadowski
 • Okręg 8                            Marek Trela
 • Okręg 9                            Aneta Wrzesińska
 • Okręg 10                          Anna Marcinkowska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
 • Okręg 11                          Krzysztof Bus
 • Okręg 12                          Andrzej Derach
 • Okręg 13                          Sylwia Stanisz-Goszczyńska
 • Okręg 14                          Małgorzata Łukasiewicz – Przewodnicząca Rady Gminy
 • Okręg 15                          Mateusz Olkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy

SKŁAD KOMISJI RADY GMINY:

Komisja Samorządu, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Rokiciny

 • Sadowski Dariusz – Przewodniczący Komisji
 • Granosik Janusz – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Jeżyna Dawid – Członek Komisji
 • Łukasiewicz Małgorzata – Członek Komisji
 • Wrzesińska Aneta – Członek Komisji

Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Rokiciny

 • Bus Krzysztof – Przewodniczący Komisji
 • Marcinkowska Anna – Członek Komisji
 • Olkiewicz Mateusz – Członek Komisji
 • Stanisz-Goszczyńska Sylwia – Członek Komisji
 • Woźniak Agata – Członek Komisji

Komisja Rolnictwa i Spraw Socjalnych Wsi Rady Gminy Rokiciny

 • Wachowiec Grzegorz – Przewodniczący Komisji
 • Derach Andrzej – Członek Komisji
 • Jeżyna Dawid – Członek Komisji
 • Marcinkowska Anna – Członek Komisji
 • Rżanek Piotr – Członek Komisji

Komisja Budżetowa Rady Gminy Rokiciny

 • Włodarczyk Agnieszka – Przewodnicząca Ko0misji
 • Olkiewicz Mateusz – Członek Komisji
 • Trela Marek – Członek Komisji

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rokiciny

 • Rżanek Piotr – Przewodniczący Komisji
 • Sadowski Dariusz – Członek Komisji
 • Stanisz-Goszczyńska Sylwia – Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rokiciny

 • Granosik Janusz – Przewodniczący Komisji
 • Bus Krzysztof – Członek Komisji
 • Derach Andrzej – Członek Komisji