SKŁAD RADY GMINY  ROKICINY:

 • Piekarski Marek – Przewodniczący Rady Gminy
 • Łukasiewicz Małgorzata – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
 • Olkiewicz Mateusz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 • Bus Krzysztof – radny
 • Dziedzic-Witkowska Martyna – radna
 • Granosik Janusz – radny
 • Knap Zbigniew – radny
 • Kudlik Piotr – radny
 • Marcinkowska Anna – radna
 • Pająk Zenon – radny
 • Rżanek Piotr – radny
 • Sadowski Dariusz – radny
 • Stanisz-Goszczyńska Sylwia – radna
 • Trela Marek – radny
 • Włodarczyk Agnieszka – radna

SKŁAD KOMISJI RADY GMINY:

Komisja Samorządu, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Rokiciny

 • Sadowski Dariusz  – Przewodniczący komisji
 • Granosik Janusz  – Zastępca Przewodniczącego komisji
 • Łukasiewicz Małgorzata – Członek komisji
 • Piekarski Marek – Członek komisji
 • Trela Marek  – Członek komisji

Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Rokiciny

 • Bus Krzysztof  – Przewodniczący komisji
 • Dziedzic-Witkowska Martyna  – Zastępca Przewodniczącego komisji
 • Olkiewicz Mateusz  – Członek komisji
 • Pająk Zenon – Członek komisji
 • Rżanek Piotr  – Członek komisji

Komisja Rolnictwa i Spraw Socjalnych Wsi Rady Gminy Rokiciny

 • Marcinkowska Anna – Przewodniczący komisji
 • Kudlik Piotr – Zastępca Przewodniczącego komisji
 • Knap Zbigniew – Członek komisji
 • Pająk Zenon – Członek komisji
 • Stanisz-Goszczyńska Sylwia – Członek komisji

Komisja Budżetowa Rady Gminy Rokiciny

 • Włodarczyk Agnieszka  – Przewodniczący komisji
 • Olkiewicz Mateusz – Zastępca Przewodniczącego komisji
 • Dziedzic-Witkowska Martyna – Członek komisji

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rokiciny

 • Rżanek Piotr – Przewodniczący komisji
 • Marcinkowska Anna – Zastępca Przewodniczącego komisji
 • Sadowski Dariusz – Członek komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rokiciny

 • Granosik Janusz – Przewodniczący komisji
 • Bus Krzysztof – Zastępca Przewodniczącego komisji
 • Knap Zbigniew – Członek komisji