Herb Gminy Rokiciny

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 12 marca br. System QMP (Quality Meat Program) został włączony do dopłat za praktyki dobrostanowe dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości, co pozwala na uzyskanie podstawowej pomocy z tytułu posiadania zwierząt utrzymywanych w kierunku opasowym w kwocie:

 • 250 zł do krowy mamki powyżej 24 m-cy,
 • 130 zł do opasa poniżej 18 m-cy,

do każdej posiadanej sztuki wraz z możliwością zwiększenia tej kwoty po spełnieniu dodatkowych wymagań, wstępne wyliczenia można oszacować za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie https://qmpsystem.eu/kalkulatorqmp/.

Czytaj więcej Informacja dla rolników

Herb Gminy Rokiciny

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w 2024 roku przyznał dotacje „Sołectwo na plus” dla projektów realizowanych w sołectwach z terenu województwa łódzkiego. W tym roku z przyznanych dotacji skorzysta rekordowa ilość sołectw z terenu naszej Gminy.

 1. Sołectwo Cisów realizować będzie zadanie pn. „Zakup ochronnych ubrań specjalnych dla OSP Łaznowska Wola”.
 2. Sołectwo Janków realizować będzie zadanie pt. „Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej
  w Jankowie”
  .
 3. Sołectwo Łaznowska Wola I realizować będzie zadanie pn. „Renowacja drewnianej podłogi
  w świetlicy wiejskiej w Łaznowskiej Woli I”
  .
 4. Sołectwo Łaznów realizować będzie zadanie pt. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Łaznowa”.
 5. Sołectwo Maksymilianów realizować będzie zadanie pt. „Budowa siłowni zewnętrznej
  w Maksymilianowie”
  .
 6. Sołectwo Michałów realizować będzie zadanie pt. „Zakup kompletnych mundurów wyjściowych dla druhów z OSP Łaznowska Wola”.
 7. Sołectwo Nowe Chrusty realizować będzie zadanie pt. „Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach”.
 8. Sołectwo Popielawy realizować będzie zadanie pt. „Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Popielawach”.
 9. Sołectwo Rokiciny-Kolonia realizować będzie zadanie pt. „W najmłodszym pokoleniu tkwi siła folkloru regionu”.
 10. Sołectwo Stare Chrusty realizować będzie zadanie pt. „Doposażenie świetlicy wiejskiej
  w Starych Chrustach”
  .
 11. Sołectwo Stefanów realizować będzie zadanie pt. „Doposażenie pomieszczeń kuchni oraz sali w budynku świetlicy wiejskiej w Stefanowie”.

Każde sołectwo otrzyma dotację w wysokości 15 000 zł.

Projekty zrealizowane zostaną w terminie do dnia 30 listopada br.

Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl.

Szczegóły ws. zmian programu „Czyste Powietrze”: 

https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/nowe-zasady-w-programie-czyste-powietrze.

Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy i instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu. Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL np. przed udzieleniem pożyczki.

W związku ze wzrostem przestępczości z wykorzystaniem skradzionych danych osobowych* Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik aplikacji mObywatel 2.0 może:

 • zastrzec swój numer PESEL,
 • cofnąć zastrzeżenie (bezterminowo lub czasowo),
 • dowiedzieć się, kto sprawdzał jego numer PESEL i z jakiego powodu,
 • sprawdzić historię swoich zastrzeżeń.

Czytaj więcej Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2009–2017 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS, a także na rehabilitację może zostać skierowane dziecko, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 poz. 208 i 337).

Wypełniony wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny wraz z ww. formularzami należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/krus/turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci-rolnikow-w-2024-roku