W dniu 25.05.2024 r. została zawarta umowa w sprawie udzielenia dotacji z budżetu państwa w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
Na realizację Programu Wojewoda Łódzki udzielił Gminie Rokiciny dotacji w wysokości nie przekraczającej kwoty 4970,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 6213,00 zł.
Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów.
Realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach. Środki zostaną przekazane na zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych w ramach Programu realizowanego w 2022 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach od 2022 r. realizuje Moduł II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów.

W ramach Modułu II zostanie zakupiona usługa obsługi systemu polegająca na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu przy pomocy tzw. opasek bezpieczeństwa. Ta forma wsparcia seniorów oparta jest na  najnowszych rozwiązaniach cyfrowych w zakresie teleopieki. Obecne rozwiązania dają możliwość m.in. monitorowania samopoczucia osób starszych przez ich bliskich nawet jeśli przebywają on w odległym miejscu. Rozwiązania te pozwalają osobom starszym czuć się bezpieczniej oraz być bardziej samodzielnymi, a w razie potrzeby szybko powiadomić osobę bliską czy też służby ratunkowe o kryzysowej sytuacji w jakiej się znaleźli.

Osoby w wieku 60 lat i więcej zainteresowane udziałem w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokicinach.