W wielu sołectwach Gminy Rokiciny działają  Koła Gospodyń Wiejskich: