Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach informuje, iż uzyskał dofinansowanie na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 122 293,92 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Wsparciem asystentów w naszej gminie zostanie otoczonych 6 osób niepełnosprawnych. Uczestnicy programu nie ponoszą odpłatności za usługi asystenta.

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2023 r.