Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 z późn. zm.) Gmina Rokiciny informuje, że od 05 maja 2023 r. rozpoczyna sprzedaż końcową paliw stałych.

Osoby zainteresowane zakupem węgla (typu orzech) lub groszku muszą złożyć wniosek o zakup do dnia 30 czerwca 2023 r. Osoby, które złożyły wnioski do 15.04.2023 r. a nie wykupiły zamówionego asortymentu również muszą złożyć nowy wniosek. Wciąż warunkiem zakupu węgla w preferencyjnych cenach jest przyznany dodatek węglowy.

Czytaj więcej Sprzedaż końcowa węgla

Herb Gminy Rokiciny

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przeprowadza ankietę na temat zainteresowania Rodziców przedszkolami. By właściwe planować rozwój przedszkoli, ważne są opinie Rodziców.

Ankiety są anonimowe (zawierają jedynie pytanie o gminę zamieszkania osoby wypełniającej kwestionariusz), a odpowiedzi prezentowane będą tylko w postaci zbiorczych statystyk.

Kwestionariusz ankiety przygotowany został w formie elektronicznej dostępnej po kliknięciu w poniższy link (lub po skopiowaniu linku do przeglądarki):

https://forms.gle/SLTQ9VhuCYWP7Tfs9

Ankietę dostępną w linku należy – po wypełnieniu – przesłać klikając przycisk „prześlij” znajdujący się na ostatniej stronie ankiety.

Prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia: 14 maja 2023 roku.

Herb Gminy Rokiciny

Wójt Gminy Rokiciny informuje, że od 10 maja 2023 r. rozpoczną się kontrole nieruchomości w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) Wójt Gminy kontroluje posiadanie umów oraz dowodów uiszczania opłat za pozbywanie się nieczystości ciekłych.

W imieniu Wójta Gminy Rokiciny kontroli dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Rokicinach.

W związku z powyższym, mieszkańców miejscowości Łaznowska Wola, prosimy o przygotowanie ww. dokumentów, w celu sprawnego przeprowadzenia kontroli.