Urząd Gminy w Rokicinach zawiadamia, że zgodnie z zarządzeniem Nr 164/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 06 lipca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w dniu 01 sierpnia 2021 roku o godzinie 17.00 na terenie gminy zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych. W/w trening ma między innymi na celu oddanie hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego w 77 rocznicę jego wybuchu.

Próba ta polegać będzie na wyemitowaniu ciągłego dźwięku syreny w okresie jednej minuty.

Baner Pogadajmy

20 kwietnia 2020 r. Samorząd Województwa Łódzkiego uruchomił Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

Telefon jest odpowiedzią i wsparciem w sytuacjach kryzysowych, które narastają wśród wielu młodych osób, w tym w okresie pandemii

Czytaj więcej Informacja o regionalnym interwencyjnym telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży

Karta seniora plakat

„Karta Seniora Województwa Łódzkiego” to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu: promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów, wzmocnienie kondycji finansowej seniorów, zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego, umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Czytaj więcej Karta Seniora Województwa Łódzkiego

W sierpniu zeszłego roku odbył się cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych „Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego” zorganizowany przez ŁARR. Były to spotkania informacyjne w każdym z 24 powiatów województwa łódzkiego. Bardzo duże zainteresowanie uczestnictwem (ponad 500 gości) przyczyniło się do zorganizowania kolejnych spotkań w sierpniu 2021 roku.

Czytaj więcej Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego