Herb Gminy Rokiciny

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia. Zakup materiału, którego pochodzenie nie jest znane, niesie za sobą możliwość wprowadzania do gospodarstwa materiału porażonego przez agrofagi kwarantannowe podlegające obowiązkowi zwalczania, w tym m.in. przez śluzaka ziemniaka Ralstonia solanacearum oraz bakterię Clavibacter sepedonicus, sprawcę choroby kwarantannowej – bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.

Czytaj więcej Informacja dotycząca obrotu sadzeniakami ziemniaka

Herb Gminy Rokiciny

Data: 19 lutego 2024 10:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Rokicinach, ul. Sienkiewicza 1

Dla kogo: lokalni przedsiębiorcy planujący nową inwestycję/ rozwój swojego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy z Gminy Rokiciny.

Cel: przedstawienie szerokiej oferty Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla MŚP i dużych przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia na realizacje nowych inwestycji

Czytaj więcej Spotkania konsultacyjne Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej