W związku z prowadzonymi na zlecenie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim pracami wykonywanymi w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmujących m.in. obręb geodezyjny Łaznów oraz ustaleniem w wyniku tych prac granic pasa drogowego drogi gminnej biegnącej od młyna w kierunku przebudowywanej drogi wojewódzkiej Nr 713, oznaczonej numerem ewid. działki 159/2 obręb Łaznów (tzw. Jankowianka), wynoszącego szerokość 8,00 m,   prosimy właścicieli gruntów przyległych do tej drogi gminnej o nieużytkowanie zajętych do tej pory części niniejszej drogi.

Czytaj więcej APEL DO WŁAŚCICIELI GRUNTÓW

Ze względu na stan epidemii informujemy, że dotychczasowe dyżury psychologa oraz psychologa-terapeuty uzależnień do dnia 16.04.2021r. odbywać się będą w formie konsultacji i porad telefonicznych oraz sesji on-line (przez aplikację Skype).
PUNKT KONSULTACYJNY:
* Psycholog – 14.04. 2021r. godz. 14.30-17.30,
tel: 602 133 662 (rozmowy na koszt psychologa)

Czytaj więcej BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA I TERAPEUTYCZNA

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Czytaj więcej Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Warunkiem jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS.

Czytaj więcej Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Mapa

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów “ERBEDIM” Sp. z o.o. informuje, że dnia 08.04.2021 r. wprowadza zmianę organizacji ruchu na Drodze Wojewódzkiej 713 w miejscowości Rokiciny Kolonia na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Reymonta. Zmian organizacji ruchu będzie polegała na tym, że ruch w kierunku miejscowości Ujazd będzie jedno kierunkowy, a w kierunku Łodzi ruch zostanie poprowadzony objazdem przez Koluszki oraz Brzeziny.

Czytaj więcej Zmianę organizacji ruchu na Drodze Wojewódzkiej 713

1 kwietnia na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Czytaj więcej Już 1 Kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Logo sposób na sukces

XXI edycja ogólnopolskiego konkursu “Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Czytaj więcej XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu “Sposób na Sukces” na najlepsze działania kierujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich