„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rokicinach wraz z wymianą źródła ciepła”

„Przebudowa i rozbudowa garaży budynku OSP Łaznów wraz z remontem pozostałych pomieszczeń
i termomodernizacja budynku” – wymiana dachu

 

„Przebudowa i rozbudowa garaży budynku OSP Łaznów wraz z remontem pozostałych pomieszczeń i termomodernizacja budynku” – termomodernizacja budynku

 

„Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Brzezińskiej 1A w Rokicinach – Kolonii”