2024

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024

Korpus Wsparcia Seniorów – edycja 2024

2023

Państwowy Fundusz Celowy – Fundusz Solidarnościowy

Korpus Wsparcia Seniorów – edycja 2023

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

2022

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Państwowy Fundusz Celowy – Fundusz Solidarnościowy

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

  • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rokicinach wraz z wymianą źródła ciepła
  • Przebudowa i rozbudowa garaży budynku OSP Łaznów wraz z remontem pozostałych pomieszczeń
    i termomodernizacja budynku” – wymiana dachu
  • Przebudowa i rozbudowa garaży budynku OSP Łaznów wraz z remontem pozostałych pomieszczeń i termomodernizacja budynku” – termomodernizacja budynku
  • Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Brzezińskiej 1A w Rokicinach – Kolonii

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych