Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Rokicinach

Zadanie obejmuje budowę pasywnej hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym połączonym z istniejącą szkołą podstawową. Budynek będzie 2 piętrowy, niepodpiwniczony, z zapleczem sanitarno-szatniowym, salkami gimnastycznymi, pomieszczeniami technicznymi, o prostej formie ukierunkowanej na zyski cieplne. Hala będzie służyła dzieciom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej w Rokicinach, a w godzinach popołudniowych dostępna będzie dla wszystkich mieszkańców Gminy Rokiciny, również dla osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 18.723.618,85 zł

 

 

Budowa przedszkola przy istniejącym budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach wraz z remontem istniejącego przedszkola

Zadanie obejmuje budowę nowego dwukondygnacyjnego budynku przedszkola z czterema salami pobytu dzieci. Każda sala będzie wyposażona w niezależną łazienkę i magazyn
podręczny. Do budynku zostanie zakupione nowe wyposażenie m.in. „biały montaż”. W strefie wejściowej planuje się szatnię dzieci, toalety ogólnodostępne (w tym dla niepełnosprawnych) oraz komunikację pionową – schody oraz windę, rozdzielnię posiłków wraz ze zmywalnią oraz zespół pomieszczeń obsługowo-technicznych. Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych i będzie posiadał połączenie wewnętrzne z istniejącym budynkiem przedszkola. Planuje się obiekt o zwartej prostej bryle o parametrach energooszczędnych wyposażony w niezbędne energooszczędne i nowoczesne instalacje techniczne. Planuje się użyć środki architektonicznego wyrazu przyjazne dla jego użytkowników. Na potrzeby obsługi obiektu zostaną wykonane wymagane dojścia i dojazdy. W zakresie inwestycji planuje się również prace remontowe istniejącego budynku: rozbiórkę istniejącego tarasu i komina, wymianę instalacji wod-kan i c.o., pieca węglowego, instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem na LED, remont łazienek, modernizację systemu c.w.u, montaż zadaszenia nad wejściem do kuchni.
Całkowita wartość inwestycji : 8.656.240,62 zł