15 stycznia 2023 rusza IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla dzieci szkół podstawowych. Jakie zadania mamy dla Was tym razem?

Świat Recyklingu – zagraj z nami w grę, w której każdy materiał, każda drobinka jest cenna i ma konkretną wartość.

Recykling polega na ponownym wykorzystaniu odpadów. W naturze nie ma odpadów! Każdy element ekosystemu wytwarza materię, która jest następnie wykorzystywana przez inne organizmy. Możemy czerpać inspirację z przyrody, aby zmienić nasze metody produkcji i gospodarkę odpadami. Wszystko można zaprojektować w taki sposób, żeby każdy element można było ponownie użyć.

Czytaj więcej Mistrz Recyklingu i Przyjaciele

Herb Gminy Rokiciny

Gmina Rokiciny informuje, że od dnia 07.12.2022 będzie dostępny ekogroszek dla mieszkańców. Z kolei węgiel – orzech będzie dostępny od 14.12.2022 r. Osoby, które złożyły wniosek o zakup preferencyjny paliw stałych i otrzymały informacje o jego pozytywnej weryfikacji proszone są o wpłatę środków za pierwszą, zamówioną transzę. Prosimy o niedokonywanie wpłat za drugą transzę.

Wpłaty za pierwszą transzę prosimy dokonywać na następujący numer rachunku:

02 8985 0004 0090 0905 2777 0304

Prosimy o niedokonywanie wpłat na inne rachunki.

Kwota wpłaty stanowi iloczyn zadeklarowanej ilości opału w pierwszej transzy i kwoty 2000,00 zł.

Przykład: 1,5 t x 2000,00 zł = 3000,00 zł

W tytule wpłaty należy wpisać: Zakup węgla, imię i nazwisko osoby, na którą złożono wniosek o zakup preferencyjny, numer złożonego wniosku.

Druki wpłat z numerem konta dostępne są w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Rokicinach,
w Urzędzie Pocztowym w Rokicinach oraz w Urzędzie Gminy w Rokicinach.

Po dokonaniu wpłaty należy odczekać na zaksięgowanie środków i przekazanie informacji do składu węglowego. Następnie należy skontaktować się ze składem węglowym, właściwym dla rodzaju wnioskowanego sortymentu.

Skład Węgla AGRO-KOCIĘBA Rokiciny-Kolonia, ul. Łódzka 1 obsługuje osoby wnioskujące o zakup groszku/ekogroszku:

Tel. 44 719 51 27

Skład Węglowy Żwirownia Stasiolas – Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 68 obsługuje osoby wnioskujące o zakup węgla (kostka/orzech):

Tel. 609 444 540

Pytania dotyczące zakupu preferencyjnego paliw stałych można zgłaszać w Urzędzie Gminy
w Rokicinach (wejście C, pok. 27) lub pod numerem telefonu 44 719 59 49.

Czytaj więcej WAŻNA INFORMACJA DLA KUPUJĄCYCH WĘGIEL PO PREFERENCYJNYCH CENACH