Informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór zgłoszeń do nowego programu „Infrastruktura sołecka na plus”.

W ramach programu do podziału jest 8 mln zł . Sołectwa mogą starać się o dofinansowanie do kwoty 100 tys. zł.

Program zakłada realizację zadań innowacyjnych i unikatowych nie tylko w skali sołectwa, ale i całej gminy. W ramach naboru wniosków „Infrastruktura sołecka na plus” można realizować inwestycje, które poprzez wykorzystanie kreatywnych pomysłów, zastosowanie nowych rozwiązań lub nowoczesnych technologii, wprowadzą nową jakość i podniosą poziom życia mieszkańców województwa łódzkiego i zintegrują środowisko wiejskie.

Czytaj więcej Infrastruktura sołecka na plus

Herb Gminy Rokiciny

Gmina Rokiciny informuje, że uzyskała dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji na zadanie pn.: „Budowa przedszkola przy istniejącym budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach wraz z remontem istniejącego przedszkola”.

Ogólna wartość zadania: 8.656.240,62 zł brutto

Wysokość dofinansowania w formie pożyczki: 2.180.931,00 zł

Wysokość dofinansowania w formie dotacji: 934.684,00 zł

Czytaj więcej Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi

Herb Gminy Rokiciny

W nadchodzącym sezonie zimowym za utrzymanie dróg gminnych odpowiadać będzie firma wyłoniona w przetargu – TOM-TRANS, EWELINA SZULC.
Jednocześnie przypominamy właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów tymczasowych oraz budynków wielkopowierzchniowych, m.in.: sklepy czy magazyny, o obowiązku usuwania śniegu z dachów, powstających sopli oraz odśnieżania chodników (zgodnie z art. 5, ust.1, pkt. 4 Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Zalegający śnieg na dachach oraz powstające sople zagrażają życiu i zdrowiu przechodniów. Grube warstwy śniegu na dachach mogą także doprowadzić do katastrof budowlanych.

Czytaj więcej Akcja zima

O tym, że oddychanie czystym powietrzem jest ważne dla funkcjonowania naszego organizmu nie trzeba nikogo przekonywać. 14 listopada został ustanowiony Dzień  Czystego Powietrza. Dlatego warto zastanowić się, co możemy zrobić dla naszego zdrowia i ochrony środowiska, ponieważ czyste powietrze to podstawa i dobro, którego powinniśmy chronić niczym największego skarbu.

Z roku na rok walka ze smogiem staje się w naszym kraju coraz intensywniejsza, wprowadzane są nowe regulacje i ustawy, rośnie świadomość  nas wszystkich jak ważne jest powietrze jakim oddychamy i że każdy z nas może mieć wpływ na jakość wdychanego powietrza.

Niestety najgorsza jakość powietrza jest nocą, gdy zaczynają grzać kominki, piece oraz kotły, ale z danych wynika także, że sytuacja nie jest zbyt dobra również za dnia w okresie grzewczym.

Teraz zdecydowanie łatwiej jest wymienić piec czy zadbać o ocieplenie domu dzięki funkcjonującemu Programowi Czyste Powietrze. https://www.wfosigw.lodz.pl/programy/czyste-powietrze . W ramach tego programu można otrzymać dofinansowanie na przeprowadzenie kompleksowego docieplenia budynku, wymiany stolarki okiennej i kotła na piec nowej generacji. Ocieplanie naszych domów dobrym materiałem izolacyjnym to nie tylko spore oszczędności w domowym budżecie, ale i gwarancja zdrowia nie tylko dla nas, ale i przyszłych pokoleń.

Herb Gminy Rokiciny

Sołectwo Nowe Chrusty  zgodnie z umową  z Województwem Łódzkim z dnia 19.07.2023 zrealizowało projekt pn. „Poprawa użyteczności świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach” w ramach  którego zostały zakupione dwa piekarniki elektryczne wraz z zabudową do kuchni, podgrzewacze bufetowe, a także dwie suszarki kieszeniowe do rąk do łazienek w świetlicy wiejskiej.

Głównym zadaniem  tego przedsięwzięcia było wyposażenie świetlicy w niezbędny sprzęt AGD, urządzeń do łazienek oraz doposażenie świetlicy w niezbędne urządzenia  do podgrzewania potraw.

Nowy sprzęt znacząco ułatwi codzienną pracę i działania świetlicy.

Rada Sołecka wraz z mieszkańcami  po zakończeniu inwestycji wykonały prace porządkowe i przygotowały sprzęt do użytkowania.

Wartość dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego – 12 000 zł

Całkowita Wartość projektu – 12 200 zł

Czytaj więcej Doposażenie świetlicy w Nowych Chrustach w ramach grantu „Sołectwo na plus”

Herb Gminy Rokiciny

Na mocy zawartego porozumieniem między Gminą Rokiciny a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi, w Urzędzie Gminy – pokój nr 4, działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu Priorytowego „Czyste Powietrze”. W utworzonym punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenia wniosku dla mieszkańców naszej Gminy oraz pomoc przy jego późniejszym rozliczeniu.  Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny jest w poniedziałki i czwartki.

Ze względu na duże zainteresowanie programem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 44 719 50 10 wew.75 bądź mailowo: ug@rokiciny.net.

Poniżej przedstawiamy informację jak wygląda realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wg danych liczbowych stan od początku trwania programu do dnia 30.09.2023 roku