Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w 2024 roku przyznał dotacje „Sołectwo na plus” dla projektów realizowanych w sołectwach z terenu województwa łódzkiego. W tym roku z przyznanych dotacji skorzysta rekordowa ilość sołectw z terenu naszej Gminy.

 1. Sołectwo Cisów realizować będzie zadanie pn. „Zakup ochronnych ubrań specjalnych dla OSP Łaznowska Wola”.
 2. Sołectwo Janków realizować będzie zadanie pt. „Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej
  w Jankowie”
  .
 3. Sołectwo Łaznowska Wola I realizować będzie zadanie pn. „Renowacja drewnianej podłogi
  w świetlicy wiejskiej w Łaznowskiej Woli I”
  .
 4. Sołectwo Łaznów realizować będzie zadanie pt. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Łaznowa”.
 5. Sołectwo Maksymilianów realizować będzie zadanie pt. „Budowa siłowni zewnętrznej
  w Maksymilianowie”
  .
 6. Sołectwo Michałów realizować będzie zadanie pt. „Zakup kompletnych mundurów wyjściowych dla druhów z OSP Łaznowska Wola”.
 7. Sołectwo Nowe Chrusty realizować będzie zadanie pt. „Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach”.
 8. Sołectwo Popielawy realizować będzie zadanie pt. „Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Popielawach”.
 9. Sołectwo Rokiciny-Kolonia realizować będzie zadanie pt. „W najmłodszym pokoleniu tkwi siła folkloru regionu”.
 10. Sołectwo Stare Chrusty realizować będzie zadanie pt. „Doposażenie świetlicy wiejskiej
  w Starych Chrustach”
  .
 11. Sołectwo Stefanów realizować będzie zadanie pt. „Doposażenie pomieszczeń kuchni oraz sali w budynku świetlicy wiejskiej w Stefanowie”.

Każde sołectwo otrzyma dotację w wysokości 15 000 zł.

Projekty zrealizowane zostaną w terminie do dnia 30 listopada br.