W czerwcu br. Urząd Gminy w Rokicinach przeprowadził przy współpracy z Panią Dyrektor i nauczycielami  Gminnego Przedszkola  w Rokicinach kampanie  edukacyjno-ekologiczną wśród dzieci,  mającą na celu propagowanie ogólnopolskiego programu dopłat do wymiany starych pieców oraz dociepleń domów jednorodzinnych pn. „Czyste powietrze” .

W ramach przeprowadzonej akcji, dzieci z najstarszych grup  uczestniczyły w zorganizowanym konkursie  plastyczny dotyczącym tematyki  „Czystego powietrza „. Celem, którego było propagowanie świadomości dotyczącej ograniczenia szkodliwych substancji do atmosfery.

Powstały piękne, pełne  zaangażowania prace, świadczące o dużej wrażliwości młodych twórców na problematykę ochrony środowiska.

Gmina Rokiciny przekazała dla wszystkich uczestników drobne upominki  z logo Gminy Rokiciny oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy talentu oraz znajomości tematyki ochrony powietrza.