polski
Sobota, 06 czerwca 2020 r. Imieniny: Laury, Laurentego, Nory
INFORMACJA dla osób zainteresowanych świadczeniem wychowawczym w Programie „Rodzina 500 +”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach uprzejmie informuje, iż jest jednostką odpowiedzialną za realizację zadań przewidzianych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Program „Rodzina 500 +” zwany świadczeniem  wychowawczym wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku.
   
Świadczenie wychowawcze przysługuje na:
1) Pierwsze (jedyne lub najstarsze) dziecko, po spełnieniu kryterium dochodowego:
    - jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800, 00 zł.
    - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne świadczenie wychowawcze    przysługuje     na pierwsze dziecko, gdy miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza    kwoty 1200, 00 zł.
2) Drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze niezależnie od dochodu.
Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w kwocie 500, 00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
Druki wniosku o świadczenie wychowawcze dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokicinach w pokoju nr 25 na I piętrze oraz w pokoju nr 21 na parterze, a także na stronie internetowej GOPS: www.gopsrokiciny.naszops.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.rokiciny.net.
Prawidłowo wypełnione wnioski będą przyjmowane od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od 1 kwietnia 2016 r. Prawo do tego świadczenia ustala się począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 r.    W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 kwietnia 2016 r. do 1lipca 2016 r. (włącznie) wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest z wyrównaniem do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami (przykład: osoba, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek w miesiącu czerwcu 2016r., po pozytywnym rozpatrzeniu, otrzyma wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r.). Rozpatrzenie wniosku w ww. terminie (tj. ustalenie      i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku.
Wnioski i załączniki do wniosku będzie można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej    a także drogą elektroniczną za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
Wszelkie informacje będzie można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
lub pod numerami telefonów: (44)7195010 wew. 69 lub (44)7195957 wew. 69
21-03-2016
Galeria
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30