W dniu 11.04.2024 r. Gmina Rokiciny zawarła umowę dotyczącą udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024 pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji. W ramach naboru pn. ,,Renowacja zbiorników wodnych” Gmina Rokiciny otrzyma dofinansowanie w kwocie 139 643,00 zł.

Dzięki uzyskanej dotacji zrealizowane zostanie zadanie pn. ,,Modernizacja zbiornika wodnego w Łaznowie”, w ramach którego będą wykonane prace związane z oczyszczeniem, naprawą i ogrodzeniem zbiornika wraz z rekultywacją terenu przyległego. Głównym celem modernizacji zbiornika jest przeciwdziałanie zjawisku suszy, zwiększenie retencji wody
i umożliwienie zatrzymania jej przez dłuższy czas w środowisku, a następnie wykorzystanie jej w okresach zagrożenia deficytem.