Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą LXVI/751/24 z dnia 27 lutego 2024 r. udzielił Gminie Rokiciny pomocy finansowej w wysokości 100 000,00 zł z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach zadania pn. ,,Infrastruktura Rowerowa na Plus 2024”

Dzięki otrzymanej pomocy finansowej, zgodnie z umową zawartą w dniu 04.04.2024r. z Województwem Łódzkim zrealizowane zostanie zadanie pn. „Przystanki rowerowe
na terenie Gminy Rokiciny”. Głównym celem projektu jest rozwój turystyki rowerowej na terenie województwa łódzkiego. Poprzez utworzenie atrakcyjnych turystycznie miejsc postojowych, Gmina Rokiciny chce zachęcić społeczeństwo do podróżowania na rowerach, ograniczyć emisję spalin oraz rozpowszechnić prowadzenie aktywnego trybu życia. W ramach realizacji zadania zostaną utworzone dwa miejsca postojowe dla rowerów, które znajdować się będą w miejscowościach Rokiciny-Kolonia i Łaznów. Realizacja projektu przewidziana jest do końca grudnia 2024 r.