Gmina Rokiciny w dniu 24 kwietnia  2024 r. zawarła umowę z Województwem Łódzkim  w zakresie dofinansowania zadania własnego gminy w zakresie infrastruktury w sołectwach – Infrastruktura sołecka na plus.

Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadania.

Planowany termin realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2024 r.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie plac zabaw, grill murowany wraz z utwardzeniem terenu sąsiadującego z budynkiem świetlicy, a także zostanie wykonany pszczeli zakątek  ekologiczny. Inwestycja zostanie zrealizowana na działce przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Rokicinach 65.
Mamy nadzieję, że nowo powstałe miejsce stworzy przyjazny i  bezpieczny zakątek do zabawy i integracji oraz będzie służyć mieszkańcom naszej gminy.