polski
Sobota, 06 czerwca 2020 r. Imieniny: Laury, Laurentego, Nory
Sesja Rady Gminy Rokiciny w dniu 22 października 2015 r.

W dniu 22 października 2015 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rokicinach odbyła się XII sesja Rady Gminy Rokiciny.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy.

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1.Zmiany budżetu na rok 2015;

4.2.Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na lata 2015-2025;

4.3.Udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację
zadania pn.„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4318E Kolonia Rokiciny – Łaznówe etap I”

4.4.Przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rokiciny”;

4.5.Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4.6.Ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Rokiciny;

4.7.Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty;

4.8.Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4.9.Wyboru ławników sądowych na kadencję 2016-2019;

4.10.Zmiany uchwały nr V/15/14 Rady Gminy Rokiciny z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla radnych;

4.11.Rozpatrzenia skargi na Sekretarza Gminy Rokiciny.

5.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w okresie od maja do września 2015 r.

6.Informacja:

6.1.Wójta Gminy za okres między sesjami;
6.2.Przewodniczącego Rady Gminy za okres między sesjami;

6.3.Przedstawicieli reprezentujących gminę na forum różnych organizacji.

7.Zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

8.Zakończenie obrad.

W sesji uczestniczył również Radny Powiatowy, pan Marek Olkiewicz.

27-10-2015
Galeria
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30