polski
Piątek, 05 czerwca 2020 r. Imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera
Nardowy Spis Powszechny - obchód przedspisowy w dniach od 1 do 17 marca 2011 r.
W dniach od 1 do 17 marca 2011 r. w ramach prac przygotowawczych zostanie przeprowadzony przez rachmistrzów spisowych obchód przedspisowy. Do przeprowadzenia obchodu przedspisowego jak również wywiadów spisowych w terenie upoważnia rachmistrza identyfikator zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator.

 OBCHÓD PRZEDSPISOWY 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011) zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24. 00
 
 Spis realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 277) oraz rozporządzeń wykonawczych i aktów unijnych.
 
W dniach  od  1 do 17 marca 2011 r.  w ramach prac przygotowawczych zostanie 
przeprowadzony przez rachmistrzów spisowych obchód przedspisowy. Do przeprowadzenia obchodu 
przedspisowego jak również wywiadów spisowych w terenie upoważnia rachmistrza identyfikator 
zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną 
i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. Natomiast wywiady w terenie 
rachmistrzowie będą przeprowadzać od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.
W trakcie obchodu przedspisowego praca rachmistrza polegać będzie na dokładnym 
zaznajomieniu się z całym przydzielonym mu obwodem oraz weryfikacji wykazów adresów 
zamieszkanych budynków przygotowanych wcześniej przez służby statystyki publicznej oraz urzędy 
gmin. Rachmistrz będzie się posługiwał mapą obwodu, na której zaznaczono budynki do weryfikacji – 
sprawdzi aktualność i poprawność adresów oraz dopisze adresy budynków istniejących, których brak 
jest w wykazie i na mapie, ewentualnie usunie nieistniejące budynki. Wykazy adresów budynków oraz 
mapa będą zaimplementowane na przenośnym urządzeniu elektronicznym. 
Wszyscy rachmistrzowie spisowi mają obowiązek przeprowadzenia obchodu przedspisowego. 
Spis zrealizują w obwodzie, który przydzielono im do weryfikacji podczas obchodu przedspisowego, 
nie może być to jednak obwód, w którym zamieszkują. 
W trakcie spisu rachmistrzowie udadzą się do osób, które nie skorzystały z możliwości 
przekazania danych w drodze samospisu internetowego. Już od pierwszego dnia trwania spisu tj. od 
1 kwietnia 2011 r.  formularze elektroniczne przeznaczone do samospisu internetowego zostaną 
udostępnione na stronach  www.stat.gov.pl i  www.spis.gov.pl. Samospis internetowy trwa do 
16 czerwca 2011 r. To jest naprawdę proste ! 
Rachmistrzowie uczestnicząc w obchodzie przedspisowym i spisie nie mogą angażować się 
w prace i działania  inne niż spisowe (np. roznoszenie ulotek reklamowych), wykorzystując w tym 
celu dla uwiarygodnienia identyfikator rachmistrza spisowego
30-03-2011
Galeria
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30