polski
Wtorek, 07 lipca 2020 r. Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Darmowe komputery z dostępem do internetu dla mieszkańców Gminy Rokiciny

Uprzejmie informujmy, że Gmina Rokiciny realizuje projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rokiciny” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne –zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt będzie realizowany d

 

W ramach tego działania planujemy zakupić 35 zestawów komputerowy wraz z dostępem do internetu przez okres 3 lat dla mieszkańców Gminy Rokiciny oraz 27 zestawów komputerowych z dostępem do internetu dla świetlic wiejskich na terenie naszej gminy. 
 

Dla kogo jest ta pomoc: 

1)    Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych

2)  Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej

3)  Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym 

4)      Rodziny zastępcze

Dodatkowo muszą spełniać następujące warunki:          

1)      Spełniać minimum jeden z warunków określonych powyżej.

2)      Posiadać miejsce zamieszkania na terenie gminy Rokiciny

3)      Nie posiadać komputera i dostępu do Internetu

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do Urzędu Gminy w Rokicinach do Pana Piotra Sipińskiego lub o kontakt telefoniczny pod numerem 44 719 59 44, 608 822 189

Wnioski można składać do 26 października

Zapraszamy do udziału !!

30-08-2012
Galeria
Szukaj w artykułach
Lipiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31