polski
Piątek, 05 czerwca 2020 r. Imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera
Sesja Rady Gminy Rokiciny w dniu 31 stycznia 2017 r.
W dniu 31 stycznia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy o godz. 12:00 rozpoczęła się XXVI sesja Rady Gminy Rokiciny, w której uczestniczyło 15 radnych. Podjęli oni uchwały w sprawach:
-Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na lata  2017-2032;
-Uchwalenia budżetu na rok 2017;
-Uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rokiciny na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku.


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz §25 ust. 1-4 Statutu Gminy Rokiciny (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2009 r. Nr 388, poz. 3439) zwołuję XXV sesję Rady Gminy Rokiciny

w dniu 29 grudnia 2016 roku (czwartek) o godz. 1400

w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rokicinach  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy za okres między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
    5.1 Zmiany budżetu na rok 2016;
    5.2 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na lata 2016-2025;
    5.3 Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci   
          w wieku do lat 5 w Gminnym Przedszkolu im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach  
          oraz w jego oddziałach przedszkolnych w Jankowie i Łaznowie, prowadzonych  
          przez Gminę Rokiciny;
    5.4 Przejęcia przez Gminę Rokiciny zadań związanych z zimowym utrzymaniem  
          dróg powiatowych Nr 4318E i 4319E w roku 2017 na terenie Gminy Rokiciny;
    5.5 Przyjęcia zasad finansowania zadań przy realizacji programu usuwania azbestu   
          i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rokiciny w roku 2017;
    5.6 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    
          na 2017 r.;
    5.7 Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
          Rokiciny na rok 2017;
    5.8 Przyjęcia przez Radę Gminy Rokiciny planów pracy Komisji na 2017 rok.
    6. Informacja:
                6.1 Przewodniczącego Rady Gminy za okres między sesjami;
        6.2 Przedstawicieli reprezentujących gminę na forum różnych organizacji.
    7. Zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
    8. Zakończenie obrad.31-01-2017
Galeria
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30