polski
Sobota, 06 czerwca 2020 r. Imieniny: Laury, Laurentego, Nory
NASI MIESZKAŃCY Z NAJWYŻSZYMI ODZNACZENIAMI

W Urzędzie Wojewódzkim 8 grudnia odbyła się uroczystość nadania odznaczeń dla zasłużonych mieszkańców woj. łódzkiego. Wśród wyróżnionych znaleźli się również przedstawiciele naszej gminy, którym towarzyszył Wójt Gminy.

Brązowe Krzyże Zasługi Prezydenta RP z rąk wojewody otrzymali pan Romuald Karp i pan Marian Kiełbasa za swój ogromny wkład w życie społeczne i kulturalne wsi Łaznów.
Pan Romuald Karp to wieloletnii działacz społeczny, któremu gmina, a przede wszystkim sołectwo Łaznów zawdzięcza realizację wielu inicjatyw.
Przez wiele lat wiele działał w radzie sołeckiej Łaznowa, a także pełnił funkcję radnego gminy w latach 1990 -1994. Był również członkiem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” oraz kółek rolniczych. Jako jeden z czołowych  producentów mleka należał do rady nadzorczej Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej. Do roku 2016 pełnił również funkcję członka Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży w Łaznowie.
Zasłużył się jako budowniczy nowej remizy dla OSP w Łaznowie w latach 1971-1974 oraz aktywny uczestnik rozbudowy zaplecza socjalnego strażnicy w 1982 roku. Od 1988r do 1990 był zaangażowany w kapitalny remont remizy. Od 1991r. był członkiem Komitetu Rozbudowie Szkoły i Przedszkola w Łaznowie oraz gminnej drogi.
Brał również czynny udział w wielu działaniach aktywnie włączając się we wszelkie działania kulturalne wsi takie jak organizacja imprez sołeckich, zabaw ludowych, jubileuszy, koncernów czy gminnych dożynek. Przez przeszło 30 lat od 1962 roku reprezentował gminę Rokiciny na wielu regionalnych przeglądach i konkursach jako klarnecista
w orkietrze detej OSP w Łaznowie.

To człowiek ogromnie zaangażowany w prace na rzecz  orkiestry, straży, parafii i całej wsi.

Pan Marian Kiełbasa to również mieszkaniec Łaznowa, jako wielki patriota zawsze dbał o rozwój swojej "Małej Ojczyzny". Z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem brał czynny udział w wielu działaniach społecznych na rzecz wsi takich jak m.in. budowa nowej remizy dla OSP w Łaznowie w latach 1971-1974 oraz rozbudowa zaplecza socjalnego strażnicy w 1982 roku. Od 1988r do 1990 był również zaangażowany w kapitalny remont remizy gdzie aktywnie pomagał w pracach takich jak m.in. wymiana podłogi, naprawa dachu, remont zbiornika przeciwpożarowego, budowa śmietnika, ogrodzenia, przebudowa oraz gminnej drogi garaży OSP. W latach 1991 -1999 uczestniczył w pracach pomocniczych przy rozbudowie szkoły i przedszkola w Łaznowie.  Działał również na rzecz miejscowej parafii gdzie w latach 1959-62 był jednym z przodujących budowniczych domu parafialnego, a w latach 2007-2010 był zaangażowany w remont kościoła w Łaznowie oraz cmentarza parafialnego.
Pan Marian pełnił również funkcje społeczne m.in. był gospodarzem remizy w latach 1980-1983 oraz wchodził w skład strażackich „trójek” kontrolnych.
Do orkiestry dętej wstąpił w 1949 roku i przez 23 lata społecznie reprezentował gminę Rokiciny na wielu regionalnych przeglądach i konkursach, a także wzbogacał brzmienie orkiestry grając na tenorze. Wiele lat reprezentował orkiestrę na pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę.

Obaj panowie przez całe swoje życie aktywnie działali na rzecz rozwoju miejscowości, Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaznowie oraz działającej przy niej orkiestry za co na wniosek wójta gminy Rokiciny zostali wyróżnieni jednymi z najwyższy7ch odznaczeń państwowych przyznawanych m/.in. za zasługi na rzecz rozwoju społecznego.

 

Składamy ogromne gratulacje i życzymy dalszych owocnych lat działalności społecznej

 


 

09-12-2016
Galeria