polski
Niedziela, 22 września 2019 r. Imieniny: Maury, Milany, Tomasza
Dożynki Gminno - Parafialne w Rokicinach-Kolonii
W dniu 04.09.2011 odbyły się na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Rokicinach. Zapraszamy do oglądania zdjęć.

 

Dożynki

Dzielmy się chlebem, by nikomu nie zabrakło po­wszedniego chleba - w takim duchu składano żczenia i hołd dla rolników podczas Parafialno -Gminnych Dożynek, jakie odbyły się dnia 04. wrze­śnia 2011 roku przy Urzędzie Gminy w Rokicinach. Uroczystość Święta Plonów w gminie sięga wielo­letniej tradycji, jednak od kilkudziesięciu lat praca rolnika nie była doceniana w tak uroczysty spo­sób. Mieszkańcy gminy wspominają nawet, iż po raz ostatni gminne Dożynki odbyły się tu ponad 30 lat temu. Powrót tej podniosłej uroczystości mógł odbyć się przy współpracy władz samorządo­wych, parafii i sponsorów, ale przede wszystkim dzięki działalności pani wójt - mgr Barbary Robak.

Aby plany o uroczystości zostały urzeczywistnione powołano specjalny Komitet Organizacyjny Dożnek, który nie tylko podjął się technicznej strony organizacji, ale przede wszystkim wyłonił osoby od­powiedzialne za przebieg Dożynek. Punktem kulmi­nacyjnym działań komitetu było wyłonienie starostów uroczystości - ostatecznie starościną Do­żynek została pani Jolanta Jałmużna, zaś starostą -pan Andrzej Wójcik z Łaznowskiej Woli. Komitet Organizacyjny Dożynek przygotował ponadto prze­bieg uroczystości, a także pozyskał sponsorów, dzięki którym możliwa była organizacja imprezy.

Parafialno-Gminne Dożynki w Rokicinach rozpo­częły się Mszą Świętą celebrowaną przez ks. dr Marka Stępniaka - proboszcza Parafii Świętej Ro­dziny w Rokicinach, który wygłosił homilię skiero­waną do rolników i organizatorów Dożynek. Podczas Mszy zostały poświęcone wieńce dożyn­kowe, które następnie zostały uroczyście przenie­sione w korowodzie. Uroczystość uświetniła ponadto Orkiestra Strażacka z OSP w Łaznowie oraz delegatury placówek, mieszczących się na te­renie gminy wraz ze sztandarami. O godz. 14:00 korowód wszedł na teren boiska przy Szkole Pod­stawowej w Rokicinach.

Drugą część uroczystości rozpoczęło oficjalne od­śpiewanie pieśni "Błogosławiona dobroć człowie­ka", po którym nastąpiło powitanie zaproszonych gości przez wójta Gminy Rokiciny. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Parlamentu RP, przed­stawiciele władz Województwa Łódzkiego, Powia­tu Tomaszowskiego, Gminy Rokiciny, a także sponsorzy, media, osoby odpowiedzialne za orga­nizację i przebieg uroczystości, mieszkańcy i sym­patycy gminy.

Podczas oficjalnej części uroczystości zostały wręczone wieńce dożynkowe dla przedstawicieli władz. Wyróżnienie takie otrzymali: Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Ksiądz Pro­boszcz Parafii Świętej Rodziny w Rokicinach Ko­lonii, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wójt Gminy Rokiciny.

 

Chleb dożynkowy

Starostowie Dożynek wręczyli na ręce gospodarza Gminy Rokiciny - pani mgr Barbary Robak chleb dożynkowy z życzeniami gospodarnego dzielenia darami ziemi. Pani Wójt przyjęła dar, obiecując gospodarność i sprawiedliwość w podziale, a następnie wraz ze starostami rozdzieliła chleb pomiędzy gości.

Na placu dożynkowym nie zabrakło także atrakcji dla gości. Pośród licznych kramów znalazły się stoiska reprezentantów wszystkich sołectw gmin­nych, na których nie zabrakło obfitości tegorocz­nych plonów. Każdy mógł tu skosztować przeobfitych darów ziemi i swojskich wyrobów. Imprezę uświetniły ponadto występy licznych ze­społów biesiadnych takich jak "Zespół Pieśni i Tańca Rokicinka", "Sami Swoi z Twardej", kapela "Koluszkowianie" czy zespół "Złota Jesień". Dla młodzieży wystąpił zespół "Keep the soul" i trio "Estella". Późnym wieczorem odbyła się tak­że zabawa z Kasią Tomczyk i zespołem "Coś lep­szego". Nie zabrakło także atrakcji dla dzieci. Na czas Do­żynek powstały dwa wesołe miasteczka oraz licz­ne kramy z zabawkami i słodkimi pysznościami.

 

Najpiękniejszy ogród

Podczas uroczystości Dożynek został rozstrzygnięty konkurs dla mieszkańców Gminy Rokiciny "Na naj­piękniejszy ogród w gminie". Organizatorem kon­kursu była wójt Gminy Rokiciny - pani mgr Barbara Robak. Konkurs został ogłoszony w połowie czerw­ca 2011 roku, a do udziału w nim zgłosiło się 22 właścicieli ogrodów.

Dokonując oceny członkowie komisji kierowali się następującymi kryteriami:

różnorodnością roślin i kwiatów z uwzględnie­niem starodawnych polskich roślin

  funkcjonalnością ogrodu

  ogólnym wrażeniem artystycznym

  kompozycją roślin, pomysłowością aranżacji i oryginalnością rabat, klombów, murków kwiato­wych, itp.

Jury konkursu podjęło decyzję o przyznaniu I nagrody w konkursie pani Teresie Iskierka z Łaznowa. Ogród pani Teresy został nagrodzony za różnorod­ność roślin, które w znacznej większości wyhodo­wała sama właścicielka. Ogród ma charakter wiejski, tonie w kwiatach uderzając różnorodno­ścią kolorów i zapachów. Właścicielka posiada tak­że ogród warzywny i ziołowy z wykorzystaniem ekologicznych metod ochrony roślin. Nagrodę w konkursie - kosiarkę spalinową ufundowała wójt Gminy Rokiciny - pani mgr Barbara Robak. Ponadto jury konkursu postanowiło przyznać trzy wyróżnienia, które otrzymali: państwo Katarzyna i Michał Bryl z Łaznowskiej Woli, pani Małgorzata Dobiech z Michałowa oraz pan Jan Rychwalski z Popielaw. Wszystkie wyróżnienia zostały nagrodzo­ne podkaszarkami ogrodowymi -  ufundo­wanymi przez firmę Technitel z Łodzi. Gratulujemy zwycięzcom.

Sport

 

Podczas zabawy dożynkowej przewidziano także praw­dziwie sportowe emocje. Sołtysi zmierzyli się w zawo­dach sprawnościowych w nawlekaniu jarzębiny. Konkurs sprawdzał precyzyjne umiejętności gospoda­rzy wsi, a jego zwycięzcą został sołtys Eminowa. Strażacy natomiast sprawdzili się w przeciąganiu liny. Zabawa dostarczyła dużo emocji i śmiechu, jednak zwy­cięzca może być tylko jeden - to oczywiście OSP Janków. Po  zawodach   uczestnicy  mogli   posłuchać wykonań zespołu "Keep the soul" i trio "Estella". Uroczystości zakończyły się    późnym wieczorem zabawą z Kasią Tomczyk i zespołem "Coś lepszego", pozostawiając wiele miłych wspomnień.

 

Zapraszamy do oglądania zdjęć z imprezy : 

 

 

https://picasaweb.google.com/gok.rokiciny/Dozynki2011

 

http://rokiciny.e-tomaszowski.pl/index.php/gminny_osrodekkultury,53

o dożynkach na stronie LGD STER:

http://www.lgd-ster.pl/galeria/main.php?cmd=album&var1=110904rokiciny_dozynki/

 Film:

http://www.youtube.com/watch?v=zs5N-dhwCHE&feature=player_embedded

03-09-2011
Galeria
Szukaj w artykułach
Wrzesień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30