Informujemy, iż w Urzędzie Gminy – pokój nr 4, działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
W utworzonym punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenia wniosku dla mieszkańców naszej Gminy oraz pomoc przy jego późniejszym rozliczeniu.  Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny jest w poniedziałki i czwartki.

Ze względu na duże zainteresowanie programem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 44 719 50 10 wew.75 bądź mailowo: ug@rokiciny.net.

Poniżej przedstawiamy informację jak wygląda realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wg danych liczbowych stan od początku trwania programu do dnia 30.06.2024 roku.

Herb Gminy Rokiciny

Zadanie pn „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokiciny w 2024 roku”

W ramach zadania przewidziany jest: demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych o masie – 87,8240 Mg  z  19 posesji oraz odbiór i transport wyrobów zawierających azbest o masie – 197,568 Mg z 42  posesji znajdujących się na terenie Gminy Rokiciny

Szacunkowa całkowita wartość zadania – 162 412,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 136 112,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.zainwestujwekologie.pl