Sołectwo Łaznów  zgodnie z umową  z Województwem Łódzkim z dnia 28.05.2024 zrealizowało projekt pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Łaznowa” w ramach  którego zostało zakupione profesjonalne urządzenie kuchenne, które łączy w sobie funkcje pieca konwekcyjnego i pary. Służy on do jednoczesnego gotowania, pieczenia i parzenia potraw. Piec konwekcyjno-parowy doposaży pomieszczenie gospodarcze w budynku położonym w Łaznowie 69 i posłuży do przygotowywania posiłków na spotkania dla mieszkańców sołectwa Łaznów.

Nowy sprzęt znacząco ułatwi codzienną pracę i działania Kołu Gospodyń Wiejskich w Łaznowie.

Rada Sołecka wraz z mieszkańcami  po zakończeniu inwestycji wykonały prace porządkowe
i przygotowały sprzęt do użytkowania.

Wartość dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego – 15 000 zł

Całkowita Wartość projektu – 15 129 zł

Informujemy, iż w Urzędzie Gminy – pokój nr 4, działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
W utworzonym punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenia wniosku dla mieszkańców naszej Gminy oraz pomoc przy jego późniejszym rozliczeniu.  Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny jest w poniedziałki i czwartki.

Ze względu na duże zainteresowanie programem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 44 719 50 10 wew.75 bądź mailowo: ug@rokiciny.net.

Poniżej przedstawiamy informację jak wygląda realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wg danych liczbowych stan od początku trwania programu do dnia 30.06.2024 roku.

Herb Gminy Rokiciny

Zadanie pn „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokiciny w 2024 roku”

W ramach zadania przewidziany jest: demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych o masie – 87,8240 Mg  z  19 posesji oraz odbiór i transport wyrobów zawierających azbest o masie – 197,568 Mg z 42  posesji znajdujących się na terenie Gminy Rokiciny

Szacunkowa całkowita wartość zadania – 162 412,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 136 112,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.zainwestujwekologie.pl