Plakat

Jeszcze tylko do 12 maja można starać się o wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w ramach działania „Współpraca”. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami przyjmuje Centrala ARiMR.

Ideą krótkich łańcuchów dostaw jest współpraca i zbiorowe działanie małych gospodarstw rolnych, ale również niewielkich przedsiębiorstw. Ma to pozytywnie wpływać na lokalny rozwój gospodarczy oraz utrzymywanie ścisłych związków geograficznych
i społecznych między konsumentami a producentami i podmiotami zajmującymi się przetwórstwem.

Czytaj więcej Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw – finisz pierwszego naboru

Herb Gminy Rokiciny

CO Z POPIOŁEM?

W związku z tym, że selektywny odbiór popiołu z posesji  na terenie Gminy Rokiciny trwa w sezonie grzewczym w okresie od października do kwietnia każdego roku, informuje się mieszkańców, którzy w pozostałe miesiące roku wytwarzają popiół, że w pozostałe miesiące roku nie należy go wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane, gdyż stanowi  to podstawę do nałożenia na właściciela nieruchomości  wyższej  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi trzykrotność stawki podstawowej za każdego mieszkańca.

Powstały na nieruchomości popiół w miesiącach od maja do września można przechować na nieruchomości do czasu pierwszego wywozu, jaki będzie wskazany w harmonogramie odbioru odpadów na II półrocze danego roku lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rokicinach ul. Tymienieckiego 3 w każdą środą i sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00. Worki na popiół są dostępne w Urzędzie Gminy w Rokicinach.

Herb Gminy Rokiciny

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Rokiciny ogłasza, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Organizacja szkoleń, zajęć treningowych, meczy oraz turniejów w piłce nożnej dla mieszkańców Gminy Rokiciny” w ramach upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Rokiciny w 2021 roku, przyznano dotacje następującym organizacjom:

  • Ludowemu Zespołowi Sportowemu „TĘCZA” Janków – 28 000,00 zł;
  • Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „JUNIOR” Rokiciny – 17 000,00 zł;

 

Zarządzenie dot.  wyników otwartego konkursu ofert