Punkt

Zachęcamy Mieszkańców Gminy Rokiciny do składania wniosków w Programie „Czyste Powietrze” przy pomocy pracownika Urzędu Gminy w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu.

Do wypełnienia wniosku o dofinansowanie w Programie CZYSTE POWIETRZE wymagane są następujące dokumenty:

  • numer Księgi Wieczystej lub akt notarialny potwierdzający własność/współwłasność nieruchomości + aktualny
  • wypis z rejestru gruntów (w przypadku, gdy dla działki nie ma założonej Księgi Wieczystej),
  • numer konta bankowego,
  • dane osobowe właściciela/współwłaścicieli budynku mieszkalnego oraz małżonka wnioskodawcy,
  • dokumenty potwierdzające dochody osiągnięte w roku poprzedzającym złożenie wniosku (deklaracje PIT, nakaz płatniczy lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, decyzje stypendium i inne) bądź zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu wydane przez Urząd Gminy,
  • certyfikat energetyczny pieca w przypadku oświadczenia, że posiadany piec spełnia wymagania programu.

Jeżeli Mieszkaniec kwalifikuje się na podwyższony poziom dofinansowania musi zgłosić się do Urzędu Gminy po zaświadczenie o wysokości dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w roku bazowym.

Zaświadczenie stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Konsultacji udziela: Joanna Jabłońska , tel. 44 7195950

E-mail: jjablonska@rokiciny.net

Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z Punktu Konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze, pokój numer 1, budynek Urzędu Gminy Rokiciny.

Harmonogram pracy Punktu Konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze:

  • Poniedziałek 9:00-14:00
  • Czwartek 9:00-14:00

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
doc Wzor_zadania_zaswiadczenia_na_BIP_MKiS_26.07.2021 2 sierpnia 2021 12:09 60 KB 215