W związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w Kruszowie, gmina Tuszyn, powiat łódzki wschodni oraz dużym prawdopodobieństwem umieszczenia w najbliższym czasie całego obszaru powiatu tomaszowskiego w obszarze objętym ograniczeniami I (dawniej strefa ochronna) oraz okresem zwiększonego ryzyka występowania ognisk ASF w gospodarstwach utrzymujących świnie (rozpoczęcie prac polowych, zbieranie runa leśnego, zwiększona aktywność turystyczna), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim zwraca się z prośbą o rozpropagowanie w sposób zwyczajowo przyjęty wśród hodowców świń ulotek oraz informacji, iż istnieje możliwość przenoszenia wirusa ASF za pośrednictwem ściółki, pa szy, m a szyn rolniczych, środków transportu, odzieży i obuwia oraz zakazu obrotu zwierzętami nieoznakowanymi i niezaopatrzonymi w świadectwo zdrowia wystawione po przeprowadzeniu przez urzędowego lekarza weterynarii badania klinicznego świń w gospodarstwie.

Należy również przekazać informacje nt. obowiązków posiadaczy świń wynikających z przepisów o identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich oraz zwiększonych wymagań w zakresie bioasekuracji na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III z zaznaczeniem, że w przypadku wystąpienia ogniska ASF w gospodarstwie wypłata odszkodowania za zabite zwierzęta, zniszczony sprzęt i pasze uzależniona jest od potwierdzenia, że posiadacz zwierzęcia stosował się do obowiązków określonych w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przestrzegał wymagań w zakresie bioasekuracji i nie wprowadził do gospodarstwa zwierząt, o których wiedział, że są chore, zakażone lub podejrzane o zakażenie lub chorobę, nieoznakowane lub bez świadectwa zdrowia. Należy również przekazać informacje o tym, że w przypadku padnięcia świni, jeśli niewykluczona jest możliwość wystąpienia śmierci zwierzęcia na skutek choroby, konieczne jest przeprowadzenie sekcji zwłok i ocena narządów wewnętrznych takiej świni przez lekarza weterynarii w celu wykluczenia zakażenia wirusem ASF jako przyczyny padnięcia.