Realizacja projektu lokalnego pn. „Doposażenie pomieszczenia kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach” dobiegła końca. Dzięki dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego oraz środkom z Gminy Rokiciny w wysokości 9 680,00 zł zakupiono stoły i regały ze stali nierdzewnej do pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach. Grupa mieszkańców sołectwa oraz członkinie koła Gospodyń Wiejskich, po dostarczeniu przedmiotowego wyposażenia, posprzątali kuchnię i ponownie ją zagospodarowali. Ustawili stoły i regały a następnie umyli je i przygotowali do użytkowania. Ponadto panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały napoje oraz poczęstunek dla biorących udział w ww. pracach.

Czytaj więcej Zakończono doposażenie pomieszczenia kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach

Ogłoszenie azbest

Ogłoszenie naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokiciny w roku 2022.

Osoby zainteresowane demontażem wyrobów azbestowych lub usunięciem składowanych wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości powinny złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami w terminie do 31 stycznia 2022r. w Urzędzie Gminy w Rokicinach.

Czytaj więcej Ogłoszenie naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu

Informujemy, iż  projekt lokalny pn. „Zakup ubrań specjalnych dla OSP Janków”, realizowany przez sołectwo Łaznówek, dobiegł końca. Dzięki dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł z budżetu Województwa Łódzkiego oraz środkom z Gminy Rokiciny w wysokości 4 800,00 zł zakupiono 2 sztuki kompletu dwuczęściowego i 3 sztuki kompletu trzyczęściowego ubrań specjalnych dla OSP w Jankowie.

Czytaj więcej Nowe ubrania specjalne dla OSP Janków

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2021

W 2021 r. po raz pierwszy organizujemy Ranking Gmin Województwa Łódzkiego.

Ranking Gmin to wyjątkowa inicjatywa, którą w ramach wszystkich ośrodków regionalnych FRDL we współpracy z Urzędami Statystycznymi będziemy organizować w tym roku. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Łódzkiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny.

Czytaj więcej Ranking Gmin Województwa Łódzkiego

Informujemy, iż realizacja projektu lokalnego pn. Doposażenie i remont pomieszczeń „Lokalnej Pracowni Aktywności” mieszczącej się w budynku gminnym byłego gimnazjum w Popielawach dobiegła końca. Dzięki dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł z budżetu Województwa Łódzkiego oraz środkom z Gminy Rokiciny w wysokości 3 000,00 zł zakupiono drukarkę, potrzebne materiały i urządzenia do remontu toalet oraz meble i wyposażenie aneksu kuchennego. Cała robocizna wykonana została w formie wolontariatu przez Koło Gospodyń Wiejskich i mieszkańców Popielaw.

Czytaj więcej „Lokalna Pracownia Aktywności” w Popielawach doposażona i wyremontowana

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego).

Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

Czytaj więcej Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym.

Czytaj więcej Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku