Herb Gminy Rokiciny

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Rokiciny ogłasza, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Organizacja szkoleń, zajęć treningowych, meczy oraz turniejów w piłce nożnej dla mieszkańców Gminy Rokiciny” w ramach upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Rokiciny w 2021 roku, przyznano dotacje następującym organizacjom:

  • Ludowemu Zespołowi Sportowemu „TĘCZA” Janków – 28 000,00 zł;
  • Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „JUNIOR” Rokiciny – 17 000,00 zł;

 

Zarządzenie dot.  wyników otwartego konkursu ofert

W związku z prowadzonymi na zlecenie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim pracami wykonywanymi w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmujących m.in. obręb geodezyjny Łaznów oraz ustaleniem w wyniku tych prac granic pasa drogowego drogi gminnej biegnącej od młyna w kierunku przebudowywanej drogi wojewódzkiej Nr 713, oznaczonej numerem ewid. działki 159/2 obręb Łaznów (tzw. Jankowianka), wynoszącego szerokość 8,00 m,   prosimy właścicieli gruntów przyległych do tej drogi gminnej o nieużytkowanie zajętych do tej pory części niniejszej drogi.

Czytaj więcej APEL DO WŁAŚCICIELI GRUNTÓW

Ze względu na stan epidemii informujemy, że dotychczasowe dyżury psychologa oraz psychologa-terapeuty uzależnień do dnia 16.04.2021r. odbywać się będą w formie konsultacji i porad telefonicznych oraz sesji on-line (przez aplikację Skype).
PUNKT KONSULTACYJNY:
* Psycholog – 14.04. 2021r. godz. 14.30-17.30,
tel: 602 133 662 (rozmowy na koszt psychologa)

Czytaj więcej BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA I TERAPEUTYCZNA

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Czytaj więcej Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!