Kochani nasi Sołtysi
w tym wyjątkowym dniu pragniemy życzyć Wam
zadowolenia z wykonywania codziennych obowiązków,
wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu prywatnym
i jak najwięcej powodów do radości.

Niech wzajemna współpraca z mieszkańcami,
jak i władzami samorządu przynosi Wam radość
i realizację nowych wyzwań.

Niech nigdy nie zabraknie Wam wytrwałości,
pomysłów na nowe przedsięwzięcia
oraz inicjatywy integrującej lokalną społeczność.

O G Ł O S Z E N I E

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Czytaj więcej NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

ARIMR

Trwają prace legislacyjne nad zmianą przepisów dotyczących biegu postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19.

Czytaj więcej Wnioski o pomoc złożone w ramach PROW 2014 – 2020 i pozostawione bez rozpatrzenia w związku z covid19 muszą być niezwłocznie uzupełnione

Gospodarstwo rolne dla wielu dzieci jest domem i miejscem wypoczynku. Powinniśmy więc stwarzać bezpieczne warunki zabawy, wyjaśniać niebezpieczeństwa na jakie mogą być narażone oraz wskazywać sposoby ich unikania. Podstawową sprawą jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki oraz przygotowanie odpowiedniego miejsca spędzania wolnego czasu z dala od części produkcyjnej gospodarstwa. W związku z tym Oddział Regionalny KRUS w Łodzi przedstawia propozycje dla dzieci, które mogą wpłynąć na wzrost świadomości zarówno najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich jak i ich rodziców. Jednocześnie młodzi uczestnicy naszych propozycji mogą rozwijać swoje talenty i wygrać atrakcyjne nagrody.

Czytaj więcej Marcowe propozycje KRUS dla dzieci