– Aktualności

Nazwa zadania: Środowisko oszczędzamy, o Gminę Rokiciny dbamy. Środowisko oszczędzamy, o Gminę Rokiciny dbamy. W ramach zadania został przeprowadzony wśród mieszkańców Gminy Rokiciny konkurs ekologiczny w formie testu pn.: „EKO Ty- EKO Gmina Rokiciny”.

Czytaj więcej Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Herb Gminy Rokiciny

Ogłoszenie w związku z przystąpieniem do prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy Rokiciny, obręby ewidencyjne 0002 – Cisów, 0009 – Łaznowska Wola, 0013 – Michałów, 0015 – Pogorzałe Ługi, 0003 – Chrusty Stare, 0004 – Chrusty Nowe, 0014 – Mikołajów, 0018 – Stefanów wykonawca prac geodezyjnych zaprasza mieszkańców wskazanych obrębów ewidencyjnych na spotkanie informacyjne.

Czytaj więcej Ogłoszenie w związku z przystąpieniem do prac

Back to top