– Aktualności

Rekrutacja

Gmina Rokiciny opracowała już harmonogram rekrutacji do szkół i przedszkola: * Deklaracje o kontynuacji nauki przedszkolnej będzie można składać od 22.02.2021 do 03.03.2021 * Wnioski o przyjęcie do przedszkola będzie można składać; od 04.03.2021 do 18.03.2021 * Wnioski o przyjęcie do szkoły będzie można składać; od 04.03.2021 do 18.03.2021 Zarządzenie w załączniku. Szczegółowe informacje oraz dokumenty w placówkach.

Plakat

Webinarium dotyczące Funduszy Europejskich na założenie działalności gospodarczej dla osób fizycznych odbędzie się 29 stycznia 2021 r. w godz. 10:00 – 11:00. Organizatorem  jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie. Zapoznaj się ze szczegółowym programem spotkania…

Czytaj więcej Szansa na własny biznes! – Fundusze Europejskie na otwarcie działalności gospodarczej

Gmina Rokiciny otrzymała 700.000,00 zł z drugiej puli pomocy dla JST w ramach środków Funduszy Przeciwdziałania COVID – 19 dla gmin i powiatów na zadanie pn. „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rokicinach wraz z wymianą źródła ciepła”. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na majątkowe wydatki inwestycyjne. Planowana data zakończenia zadania to grudzień 2021 roku.

Gmina Rokiciny wniosek o przyznanie pomocy złożyła 25 września 2020r.

Dobiega końca przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Chrusty – Etap III o dł. 0,827 km. W listopadzie przez firmę INSTYLE z Nowego Bedonia została położona ostatnia warstwa asfaltowa, a do 1 lutego 2021 mają zostać wykonane prace związane z położeniem przepustów i roboty wykończeniowe.

Całkowita wartość inwestycji to 915 031, 66 zł, natomiast dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 594 770,00 zł czyli 65% kosztów kwalifikowalnych. Warunkiem uzyskania przez Gminę Rokiciny tego dofinansowania było rozłożenie zadania na trzy lata 2019-2021.

Czytaj więcej RÓWNO i BEZPIECZNIE – NOWA DROGA W STARYCH CHRUSTACH

Herb Gminy Rokiciny

Uprzejmie informujemy, że dyżury radcy prawnego w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w najbliższym czasie będą odbywały się w poniedziałki w następujących terminach:

Czytaj więcej Dyżury radcy prawnego w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Back to top