Informujemy, że w roku 2021 Gmina Rokiciny będzie realizowała zadanie

„ Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Rokiciny”

Ogólna wartość zadania  –  137 663,20 zł

Zadanie będzie dofinansowane dotacją  w kwocie  do 77 760,00 zł.

Lampy solarne w ilości 24 sztuki  zostaną zamontowane w  następujących miejscowościach:

  • w Rokicinach-Kolonii przy ulicy Północnej – 9 sztuk   i   przy ulicy Cichej – 8 sztuk,
  • w Łaznowskiej Woli przy ulicy Słonecznej – 2 sztuki,
  • w Nowych Chrustach przy ulicy Lipowej- 3 sztuki i przy ulicy Letniskowej – 1 sztuka,
  • w Pogorzałych Ługach – 1 sztuka.

www.wfosigw.lodz.pl