– Aktualności

W sierpniu zeszłego roku odbył się cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych „Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego” zorganizowany przez ŁARR. Były to spotkania informacyjne w każdym z 24 powiatów województwa łódzkiego. Bardzo duże zainteresowanie uczestnictwem (ponad 500 gości) przyczyniło się do zorganizowania kolejnych spotkań w sierpniu 2021 roku.

Czytaj więcej Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego

Plakat

Rok 2021 jest kolejnym, w którym Gmina Rokiciny otrzymała dotację w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”.

Realizowane zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania w 2021 roku 32 miejsc opieki w Gminnym Żłobku „Misiowa Polana” w Rokicinach, Rokiciny – Kolonia ul. Lipowa 1 dla dzieci do lat 3.

Kwota dotacji celowej  to 30.720,00 zł.
Całkowita wartość zadania to 461.184,00 zł

Mapka

UWAGA!!!

W związku z rozpoczęciem prac budowlanych zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny – Łaznówek ETAP II” (ul. Reymonta w miejscowości Rokiciny Kolonia) informujemy, że od dnia 22 lipca 2021r. zostanie wprowadzony ruch wahadłowy na przedmiotowej ulicy.

Czytaj więcej Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny – Łaznówek

tablica sołectwo

Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą Nr XXXII/437/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. udzielił Gminie Rokiciny pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.

Czytaj więcej Sołectwo na plus

Back to top