W dniach od 4 do 5 października 2021 roku w ramach zadania pn.:

„EKO – EDUKACJA – Kampania edukacyjna dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Gminy Rokiciny”,

firma „ABRYS”  Spółka z o.o. z Poznania w ramach zawartej umowy z Gminą Rokiciny oraz dzięki dofinansowaniu zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi
 przeprowadziła 15 prelekcji i 18 edukacyjnych przedstawień warsztatowych o tematyce ekologicznej w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie gminy Rokiciny.

Prelekcje przeprowadzone zostały w klasach IV-VIII szkół podstawowych, natomiast w klasach I-III szkół podstawowych oraz w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych  przeprowadzono edukacyjne przedstawienia warsztatowe.

Po zakończeniu prelekcji w klasach IV-VIII  i przedstawień warsztatowych w klasach I-III szkół podstawowych przeprowadzone zostały  konkursy ekologiczne  pn. „Zadbajmy wspólnie o nasze powietrze i klimat”. 

Zwycięzcy w konkursach w klasach I-III   za zajęcie I, II i III miejsca otrzymali edukacyjne nagrody rzeczowe:

– za zajęcie I miejsca:  książkę – bajkę wraz z audiobookiem (CD) o tematyce segregacji odpadów
pt. „Leśne porządki”,

– za zajęcie II miejsca: książkę-bajkę o tematyce złej jakości powietrza związanej ze spalaniem
odpadów pt. „Tylko ptaki w powietrzu”,

–  za zajęcie III miejsca:  grę karcianą dotyczącą zjawiska niskiej emisji pn. „Dymonek”

Zwycięzcy w konkursach w klasach IV-VIII za zajęcie I, II i III miejsca otrzymali również   edukacyjne nagrody rzeczowe:

– za zajęcie I miejsca: Grę karcianą o tematyce segregacji odpadów pn. „Komplecik”
i książkę-słownik poprawnej segregacji odpadów,

–   za zajęcie II miejsca: grę karcianą o tematyce segregacji odpadów pn. „Komplecik”

–   za zajęcie III miejsca: komiks o tematyce niskiej emisji pn. „ Misja bohaterów”.

Celem głównym  Konkursu oraz całej kampanii edukacyjnej skierowanej do dzieci
i młodzieży szkolnej  było:

Uwrażliwienie dzieci i młodzieży szkolnej na problemy ochrony środowiska naturalnego
a szczególnie niskiej emisji,  przyczyn złej jakości powietrza, szkodliwości spalania odpadów,  wpływu spalania odpadów na zdrowie ludzkie,   właściwej segregacji odpadów i  pogłębienie wiedzy w tym zakresie oraz sprawdzenie wiedzy zdobytej w prelekcjach i edukacyjnych przedstawieniach warsztatowych.

Celem szczegółowym było:

  • kształtowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
  • rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego;
  • wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie ludzkie;
  • uświadomienie problemu właściwej segregacji odpadów i uzyskanie przez Gminę poziomów recyklingu oraz osiągnięcia efektywności ekologicznej,
  • przeniesienie nabytej wiedzy ekologicznej za pośrednictwem wyedukowanych dzieci
    i młodzieży szkolnej do domu swoich rodziców.