– Aktualności

Baner

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19, 8 sierpnia br. w trasę ruszają cztery szczepieniobusy. W powiecie tomaszowskim szczepieniobus będzie 10 sierpnia br., na terenie Urzędu Gminy w Budziszewicach ul. Paska 66 w godz. 9.00-13.00.

Przypominamy, że udział w #SpisPowszechny jest obowiązkowy. Za odmowę udziału w spisie grozi kara grzywny. #Policja otrzymała już blisko 80 wniosków o popełnienie wykroczenia, związanego z odmową udziału w spisie.

Wszystkie osoby i gospodarstwa domowe odmawiające spisania się przez Internet lub wywiadu przez telefon lub odmawiające udzielenia odpowiedzi rachmistrzowi podczas wywiadu bezpośredniego narażają się na karę grzywny.

Czytaj więcej Spis Powszechny jest obowiązkowy

Urząd Gminy w Rokicinach zawiadamia, że zgodnie z zarządzeniem Nr 164/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 06 lipca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w dniu 01 sierpnia 2021 roku o godzinie 17.00 na terenie gminy zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych. W/w trening ma między innymi na celu oddanie hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego w 77 rocznicę jego wybuchu.

Próba ta polegać będzie na wyemitowaniu ciągłego dźwięku syreny w okresie jednej minuty.

Baner Pogadajmy

20 kwietnia 2020 r. Samorząd Województwa Łódzkiego uruchomił Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

Telefon jest odpowiedzią i wsparciem w sytuacjach kryzysowych, które narastają wśród wielu młodych osób, w tym w okresie pandemii

Czytaj więcej Informacja o regionalnym interwencyjnym telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży

Karta seniora plakat

„Karta Seniora Województwa Łódzkiego” to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu: promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów, wzmocnienie kondycji finansowej seniorów, zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego, umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Czytaj więcej Karta Seniora Województwa Łódzkiego

Back to top