Realizacja projektu lokalnego pn. „Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego w Maksymilianowie” dobiegła końca. Dzięki dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego zakupiono 2 bramki do piłki nożnej wraz z siatkami, zestaw do piłki siatkowej (2 słupki i siatka), betonowy stół do tenisa stołowego, 3 piłki do piłki nożnej i 3 piłki do piłki siatkowej oraz wyposażenie do stołu tenisowego (4 rakietki i komplet piłeczek). Mieszkańcy wsi, a przede wszystkim członkowie Koła Gospodyń Wiejskich Maksymilianów, w ramach wolontariatu wykonali prace związane z wyrównaniem terenu, sianiem i pielęgnacją trawy oraz zamontowali wyżej wymienione urządzenia.

Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia różnorodności form aktywności mieszkańców sołectwa Maksymilianów. Dzieci i młodzież podczas wakacji będą mogły spędzać wolny czas w gronie rówieśników. Zorganizowane zostaną również turnieje piłki nożnej i piłki siatkowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych o puchar Sołtysa Maksymilianowa.

Życzymy mieszkańcom więcej takich inicjatyw budujących więzi sołeckie.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego