– Rolnictwo

Herb Gminy Rokiciny

Szanowni Państwo, wychodząc na przeciw oczekiwaniom producentów trzody chlewnej Stowarzyszenie Innowatorów Wsi przygotowało krótkie szkolenie w wersji on-line dotyczące zasad bioasekuracji, a tym samym zapobiegające rozprzestrzenianiu ASF. Każdy rolnik, który przejdzie szkolenie i spełni kryteria udziału otrzyma bezpłatny pakiet bioasekuracyjny, który zostanie mu dostarczony w szczelnym opakowaniu przez firmę kurierską.

Czytaj więcej Szkolenia dla małych i średnich gospodarstw województwa łódzkiego w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania ASF.

Nabór wniosków rusza 10 grudnia

10 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wsparcie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują budowę urządzeń chroniących wody przed azotanami. Wsparcie nie przysługuje właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Czytaj więcej Pieniądze na Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego

Targi agro plakat

Odbędą się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy, Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego i Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. W programie szeroka oferta środków do produkcji rolnej, prezentacja lokalnego przetwórstwa rolno-spożywczego realizowanego w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, prezentacja dorobku Kół Gospodyń Wiejskich i wiele innych działań merytorycznych, np. w ramach odbywającego się równorzędnie Dnia Kukurydzy na Kiszonkę.

Czytaj więcej Targi AGRO – Bratoszewice

Informacja

Przypomina się rolnikom i producentom rolnym z Gminy Rokiciny o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2021 roku.

Czytaj więcej Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w roku 2021

Back to top