Informacja

Przypomina się rolnikom i producentom rolnym z Gminy Rokiciny o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2021 roku.

Wnioski z załączonymi fakturami V AT z okresu od 1 lutego do 31 lipca 2021 r. składać należy w Urzędzie Gminy w Rokicinach w godzinach pracy Urzędu (wejście C) pok. nr 29, tel. 044 719 50 1 O w. 47). Zwrot podatku nastąpi w terminie od 1 października do 29 października 2021 r. i będzie dokonywany wyłącznie przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy rolnika (producenta rolnego). We wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze hodowcy bydła, którzy składają wniosek tylko w drugim terminie, będą musieli podać średnią roczną liczbę bydła, którą posiadali w poprzednim roku.

Natomiast do samego wniosku będą musieli załączyć nie tylko faktury lub kopie faktur potwierdzających zakup paliwa, ale także dokument potwierdzający średnią roczną liczbę bydła wydany przez ARiMR. Wnioski, zaświadczenia z ARiMR oraz faktury VAT składać należy w Urzędzie Gminy w Rokicinach w godzinach pracy Urzędu – (wejście C pokój nr 29, tel. 044 719 50 10 w. 47) lub w sekretariacie Urzędu Gminy. Rolnik i producent rolny otrzyma zwrot podatku w kwocie zależnej od ilości zakupionego oleju napędowego, jednak nie więcej niż 100 litrów na 1 ha użytków rolnych oraz 30 litrów na średnią roczna liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła. W tym roku zwrot podatku akcyzowego za zakupione paliwo wynosić będzie 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego. Zwrot podatku dokonany będzie wyłącznie przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy rolnika (producenta rolnego). Zwrot podatku akcyzowego dotyczy gruntów położonych na terenie Gminy Rokiciny.

Złożenie wniosku po terminie spowoduje odmowę zwrotu podatku akcyzowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rolnictwo