Gmina Rokiciny zakończyła realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Rokicinach wraz z wymianą źródła ciepła”, który dofinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu w trybie zaprojektuj – wybuduj wykonano głęboką termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rokicinach. Prace obejmowały: montaż nowego źródła ciepła – montaż kaskadowej kotłowni składającej się z 5 powietrznych gazowych absorpcyjnych pomp ciepła o łącznej mocy 130 kW i 4 kotłów gazowych o łącznej mocy 136 kW, wymianę całej kompletnej instalacji c.o., modernizację c.w.u., ocieplenie ścian zewnętrznych szkoły i sali, ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną i zapleczem, wymię stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne części szkolnej budynku o mocy 9,9 kWp, wymianę starych energochłonnych żarowych i świetlówkowych opraw oświetleniowych na nowe w technologii LED.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Gminie Rokiciny. Realizacja projektu przyczyni się do redukcji CO2.

Realizacja projektu pozwoliła osiągnąć efekty jak:

  • Wskaźniki produktu:
  1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
  2. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 2004,00 m2
  3. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt.
  • Wskaźniki rezultatu, które zauważalne będą rok po zakończeniu realizacji projektu:
  1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej,
  2. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32),
  3. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej,
  4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34),
  5. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów.