– Karolina Kielich

Herb Gminy Rokiciny

CO Z POPIOŁEM?

W związku z tym, że selektywny odbiór popiołu z posesji  na terenie Gminy Rokiciny trwa w sezonie grzewczym w okresie od października do kwietnia każdego roku, informuje się mieszkańców, którzy w pozostałe miesiące roku wytwarzają popiół, że w pozostałe miesiące roku nie należy go wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane, gdyż stanowi  to podstawę do nałożenia na właściciela nieruchomości  wyższej  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi trzykrotność stawki podstawowej za każdego mieszkańca.

Powstały na nieruchomości popiół w miesiącach od maja do września można przechować na nieruchomości do czasu pierwszego wywozu, jaki będzie wskazany w harmonogramie odbioru odpadów na II półrocze danego roku lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rokicinach ul. Tymienieckiego 3 w każdą środą i sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00. Worki na popiół są dostępne w Urzędzie Gminy w Rokicinach.

Herb Gminy Rokiciny

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Rokiciny ogłasza, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Organizacja szkoleń, zajęć treningowych, meczy oraz turniejów w piłce nożnej dla mieszkańców Gminy Rokiciny” w ramach upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Rokiciny w 2021 roku, przyznano dotacje następującym organizacjom:

  • Ludowemu Zespołowi Sportowemu „TĘCZA” Janków – 28 000,00 zł;
  • Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „JUNIOR” Rokiciny – 17 000,00 zł;

 

Zarządzenie dot.  wyników otwartego konkursu ofert

W związku z prowadzonymi na zlecenie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim pracami wykonywanymi w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmujących m.in. obręb geodezyjny Łaznów oraz ustaleniem w wyniku tych prac granic pasa drogowego drogi gminnej biegnącej od młyna w kierunku przebudowywanej drogi wojewódzkiej Nr 713, oznaczonej numerem ewid. działki 159/2 obręb Łaznów (tzw. Jankowianka), wynoszącego szerokość 8,00 m,   prosimy właścicieli gruntów przyległych do tej drogi gminnej o nieużytkowanie zajętych do tej pory części niniejszej drogi.

Czytaj więcej APEL DO WŁAŚCICIELI GRUNTÓW

Ze względu na stan epidemii informujemy, że dotychczasowe dyżury psychologa oraz psychologa-terapeuty uzależnień do dnia 16.04.2021r. odbywać się będą w formie konsultacji i porad telefonicznych oraz sesji on-line (przez aplikację Skype).
PUNKT KONSULTACYJNY:
* Psycholog – 14.04. 2021r. godz. 14.30-17.30,
tel: 602 133 662 (rozmowy na koszt psychologa)

Czytaj więcej BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA I TERAPEUTYCZNA

Kochani nasi Sołtysi
w tym wyjątkowym dniu pragniemy życzyć Wam
zadowolenia z wykonywania codziennych obowiązków,
wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu prywatnym
i jak najwięcej powodów do radości.

Niech wzajemna współpraca z mieszkańcami,
jak i władzami samorządu przynosi Wam radość
i realizację nowych wyzwań.

Niech nigdy nie zabraknie Wam wytrwałości,
pomysłów na nowe przedsięwzięcia
oraz inicjatywy integrującej lokalną społeczność.

Back to top