dotyczących uchwały zmieniającej w sprawie rocznego programu współpracy gminy rokiciny z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Wójt Gminy Rokiciny ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/200/21 w sprawie „Programu Współpracy Gminy Rokiciny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 ”Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z terenu Gminy Rokiciny do konsultowania. Projekt uchwały będzie dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.rokiciny.net od 1 kwietnia do 15 kwietnia 2021 r.

Uwagi i wnioski należy składać pisemnie w podanym wyżej terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@rokiciny.net bądź poczty tradycyjnej na adres:

  • Urząd Gminy w Rokicinach ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny z dopiskiem „Uwagi do Programu Współpracy.”

 

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Uchwała zmieniająca 1 kwietnia 2021 13:09 276 KB 240